iptida ne demek

İptida Ne Demek: İfadesinin Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • Beginning
 • Commencement
 • Origin
 • Source
 • Initial stage

Türkçe Anlamı:

 • Başlangıç
 • İlk
 • İlk aşama
 • Kaynak
 • Menşei

Kullanımı:

“İptida” kelimesi, bir şeyin başlangıcını veya ilk aşamasını ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, bir şeyin kaynağını veya menşeini belirtmek için de kullanılabilir.

Örnekler:

 • Projenin iptidası 2010 yılına dayanmaktadır. (The project’s inception dates back to 2010.)
 • Şirketin iptidası küçük bir garajda başladı. (The company’s inception began in a small garage.)
 • Bu fikir, iptidasında çok basit bir düşünceydi. (The idea, in its inception, was a very simple one.)
 • Bu ürünün iptidası, eski bir Çin geleneğine dayanmaktadır. (The inception of this product is based on an ancient Chinese tradition.)
 • Bu hastalığın iptidası, bir virüsün vücuda girmesiyle başlar. (The inception of this disease begins with the entry of a virus into the body.)

İptida ile İlgili Diğer Kelimeler:

 • İptidai: Başlangıç veya ilk aşamaya ait olan.
 • İptidaen: Başlangıçta veya ilk aşamada.
 • İptidai insan: İnsanlığın ilk dönemlerinde yaşayan insan.
 • İptidai kültür: İnsanlığın ilk dönemlerinde yaşayan insanların kültürü.

İptida ile İlgili Deyimler:

 • İptidasından itibaren: Başlangıcından itibaren.
 • İptidasında boğulmak: Başlangıçta başarısız olmak.
 • İptidasını almak: Bir şeyin başlangıcını veya ilk aşamasını öğrenmek.
 • İptidasını vermek: Bir şeye başlamak veya ilk aşamasını tamamlamak.

İptida ile İlgili Atasözleri:

 • İptida, yarım iştir.
 • İptida, başarının yarısıdır.
 • İptida, sonu belirler.
 • İptida, her şeyin anahtarıdır.
 • İptida, fırsatların kapısını açar.

Sonuç:

“İptida” kelimesi, bir şeyin başlangıcını veya ilk aşamasını ifade etmek için kullanılan önemli bir kelimedir. Ayrıca, bir şeyin kaynağını veya menşeini belirtmek için de kullanılabilir. Bu kelime, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi