garibul hadis nedir

Garibul Hadis Nedir?

Garibul hadis, sadece bir ravi tarafından rivayet edilen hadistir. Bu tür hadislerin sıhhati konusunda ihtilaf vardır. Bazı âlimler garibul hadislerin sıhhatli olabileceğini söylerken, bazıları ise sıhhatli olamayacağını söyler.

Garibul Hadislerin Konusu

Garibul hadislerin konusu genellikle fıkıh, akaid ve ahlak konularıdır. Ancak, diğer konularda da garibul hadisler bulunmaktadır.

Garibul Hadislerin Sıhhati

Garibul hadislerin sıhhati konusunda ihtilaf vardır. Bazı âlimler garibul hadislerin sıhhatli olabileceğini söylerken, bazıları ise sıhhatli olamayacağını söyler.

Garibul hadislerin sıhhatli olabileceğini söyleyen âlimler, bu tür hadislerin sadece bir ravi tarafından rivayet edilmesinin sıhhatine engel olmadığını savunurlar. Onlara göre, önemli olan hadisin senedinin sağlam olmasıdır. Eğer hadisin senedi sağlamsa, o zaman hadis sıhhatlidir.

Garibul hadislerin sıhhatli olamayacağını söyleyen âlimler ise, bu tür hadislerin sadece bir ravi tarafından rivayet edilmesinin sıhhatine engel olduğunu savunurlar. Onlara göre, bir hadisin sıhhatli olması için en az iki ravi tarafından rivayet edilmesi gerekir.

Garibul Hadislerin Kullanımı

Garibul hadislerin kullanımı konusunda da ihtilaf vardır. Bazı âlimler garibul hadislerin kullanılabileceğini söylerken, bazıları ise kullanılamayacağını söyler.

Garibul hadislerin kullanılabileceğini söyleyen âlimler, bu tür hadislerin de diğer hadisler gibi delil olarak kullanılabileceğini savunurlar. Onlara göre, önemli olan hadisin sıhhatidir. Eğer hadis sıhhatliyse, o zaman delil olarak kullanılabilir.

Garibul hadislerin kullanılamayacağını söyleyen âlimler ise, bu tür hadislerin delil olarak kullanılamayacağını savunurlar. Onlara göre, bir hadisin delil olarak kullanılabilmesi için en az iki ravi tarafından rivayet edilmesi gerekir.

Sonuç

Garibul hadislerin sıhhati ve kullanımı konusunda ihtilaf vardır. Bazı âlimler garibul hadislerin sıhhatli olabileceğini ve kullanılabileceğini söylerken, bazıları ise sıhhatli olamayacağını ve kullanılamayacağını söyler.


Yayımlandı

kategorisi