gastrin nedir

Gastrin Nedir?

Gastrin, mide ve ince bağırsakta bulunan bir hormondur. Mide asidinin salgılanmasını ve mide hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, pankreas ve safra kesesinin salgılarının düzenlenmesinde rol oynar.

Gastrinin Görevleri

  • Mide asidinin salgılanmasını uyarır.
  • Mide hareketlerini düzenler.
  • Pankreas ve safra kesesinin salgılarının düzenlenmesinde rol oynar.
  • Mide mukozasının korunmasını sağlar.
  • Mide boşalmasını hızlandırır.

Gastrinin Salgılanması

Gastrin, mide ve ince bağırsakta bulunan G hücreleri tarafından salgılanır. G hücreleri, mide asidinin salgılanmasını uyarıcı maddelere (örneğin, proteinler, peptidler, kafein) yanıt olarak gastrin salgılarlar.

Gastrinin Düzeyleri

Gastrin düzeyleri, yemekten sonra yükselir ve yemekten birkaç saat sonra düşer. Gastrin düzeyleri, ayrıca, stres, egzersiz ve uyku gibi faktörlerden de etkilenebilir.

Gastrinin Fazla Salgılanması

Gastrinin fazla salgılanması, mide asidinin aşırı salgılanmasına ve mide ülserlerine yol açabilir. Ayrıca, gastrinin fazla salgılanması, pankreatit ve safra kesesi hastalıklarına da yol açabilir.

Gastrinin Az Salgılanması

Gastrinin az salgılanması, mide asidinin yetersiz salgılanmasına ve mide ekşimesine yol açabilir. Ayrıca, gastrinin az salgılanması, mide boşalmasının yavaşlamasına ve kabızlığa da yol açabilir.

Gastrinin Ölçülmesi

Gastrin düzeyleri, kanda veya idrarda ölçülebilir. Gastrin düzeylerinin ölçülmesi, mide ülseri, pankreatit ve safra kesesi hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Gastrinin Tedavisi

Gastrinin fazla salgılanması veya az salgılanması durumunda, tedavi altta yatan nedene yönelik olarak yapılır. Gastrinin fazla salgılanması durumunda, mide asidini azaltıcı ilaçlar veya gastrin salgısını engelleyen ilaçlar kullanılır. Gastrinin az salgılanması durumunda ise, gastrin takviyesi yapılır.

Sonuç

Gastrin, mide ve ince bağırsakta bulunan bir hormondur. Mide asidinin salgılanmasını ve mide hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, pankreas ve safra kesesinin salgılarının düzenlenmesinde rol oynar. Gastrinin fazla salgılanması veya az salgılanması durumunda, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir.


Yayımlandı

kategorisi