geçimlik ekonomi

  1. Üretimin kısıtlı bir işbölümüyle yalnızca öz gereksinimler için yapıldığı, tüketimin piyasaya bağımlı olmadığı ekonomi.


Yayımlandı

kategorisi