plazmalojen

  1. Sinir liflerinin miyelin kılıfında, kas ve trombositlerin hücre zarında bulunan bir gliserofosfolipit, eter lipit.


Yayımlandı

kategorisi