general manager nedir

Genel Müdür Nedir?

Genel müdür, bir şirketin veya kuruluşun günlük operasyonlarından sorumlu en üst düzey yöneticisidir. Genel müdürler, şirketin hedeflerini belirler, stratejiler geliştirir ve bunların uygulanmasını sağlar. Ayrıca, şirketin mali kaynaklarını yönetir, çalışanları işe alır ve işten çıkarır ve şirketin itibarını korur.

Genel müdürler, genellikle şirketin yönetim kurulu tarafından atanır ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel müdürler, şirketin başarısından veya başarısızlığından doğrudan sorumludur ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm kararları alma yetkisine sahiptir.

Genel Müdürlerin Görevleri

Genel müdürlerin görevleri, şirketin büyüklüğüne, sektörüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. Ancak, genel olarak genel müdürlerin görevleri şunlardır:

 • Şirketin hedeflerini belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak
 • Şirket için stratejiler geliştirmek ve bunların uygulanmasını izlemek
 • Şirketin mali kaynaklarını yönetmek
 • Çalışanları işe almak ve işten çıkarmak
 • Şirketin itibarını korumak
 • Şirketin günlük operasyonlarını yönetmek
 • Yönetim kuruluna rapor vermek

Genel Müdürlerin Nitelikleri

Genel müdürler, şirketin başarısı için kritik öneme sahip kişilerdir. Bu nedenle, genel müdürlerin belirli niteliklere sahip olması gerekir. Genel müdürlerin sahip olması gereken nitelikler şunlardır:

 • Liderlik becerileri
 • Stratejik düşünme becerileri
 • Mali yönetim becerileri
 • İnsan kaynakları yönetimi becerileri
 • Pazarlama becerileri
 • Satış becerileri
 • Müşteri ilişkileri yönetimi becerileri
 • Teknoloji becerileri
 • İletişim becerileri
 • Takım çalışması becerileri

Genel Müdürlerin Eğitimi

Genel müdürler, genellikle işletme, ekonomi, finans veya mühendislik gibi alanlarda lisans derecesine sahiptir. Ayrıca, birçok genel müdür MBA derecesine sahiptir. Genel müdürler, genellikle şirketlerde uzun yıllar çalışarak deneyim kazanır ve daha sonra genel müdür pozisyonuna yükselir.

Genel Müdürlerin Maaşları

Genel müdürlerin maaşları, şirketin büyüklüğüne, sektörüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. Ancak, genel olarak genel müdürlerin maaşları oldukça yüksektir. Genel müdürlerin maaşları, genellikle şirketin yıllık cirosunun belirli bir yüzdesi olarak belirlenir.

Genel Müdürlerin Kariyer Olanakları

Genel müdürler, şirketlerde en üst düzey yönetici pozisyonunda yer alırlar. Bu nedenle, genel müdürlerin kariyer olanakları oldukça geniştir. Genel müdürler, şirketlerde yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı veya CEO gibi pozisyonlara yükselebilir. Ayrıca, genel müdürler kendi şirketlerini kurabilir veya başka şirketlerde danışman olarak çalışabilir.


Yayımlandı

kategorisi