genel muhasebe nedir

Genel Muhasebe

Genel muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerini kaydetme, sınıflandırma ve özetleme sürecidir. Bu süreç, işletmenin finansal durumunu ve performansını izlemek ve raporlamak için kullanılır. Genel muhasebe, işletmelerin finansal kararlar alması ve yatırımcıların ve diğer paydaşların işletme hakkında bilgi edinmesi için önemlidir.

Genel Muhasebenin Konuları

Genel muhasebenin konuları şunlardır:

 • Finansal işlemlerin kaydedilmesi: Finansal işlemler, işletmenin günlük faaliyetleri sırasında gerçekleşen olaylardır. Bu işlemler, nakit akışı, satışlar, satın almalar, giderler ve gelirler gibi işlemleri içerir. Finansal işlemler, muhasebe kayıtlarına kaydedilir.
 • Finansal işlemlerin sınıflandırılması: Finansal işlemler, kaydedildikten sonra sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, işletmenin finansal durumunu ve performansını izlemek ve raporlamak için yapılır. Finansal işlemler, varlıklar, borçlar, öz sermaye, gelirler ve giderler gibi kategorilere sınıflandırılır.
 • Finansal işlemlerin özetlenmesi: Finansal işlemler, sınıflandırıldıktan sonra özetlenir. Bu özetleme, işletmenin finansal durumunu ve performansını izlemek ve raporlamak için yapılır. Finansal işlemler, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal tablolarda özetlenir.

Genel Muhasebenin Önemi

Genel muhasebe, işletmeler için önemlidir çünkü:

 • İşletmenin finansal durumunu ve performansını izlemek ve raporlamak için kullanılır.
 • İşletmelerin finansal kararlar alması için kullanılır.
 • Yatırımcıların ve diğer paydaşların işletme hakkında bilgi edinmesi için kullanılır.

Genel Muhasebe İlkeleri

Genel muhasebe, belirli ilkelere göre yapılır. Bu ilkeler, finansal işlemlerin doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve özetlenmesini sağlar. Genel muhasebe ilkeleri şunlardır:

 • Süreklilik ilkesi: Bu ilke, işletmenin faaliyetlerine devam edeceğini varsayar.
 • Gerçekleşme ilkesi: Bu ilke, gelirlerin ve giderlerin, kazanıldıkları veya tahakkuk ettikleri dönemde kaydedilmesini gerektirir.
 • Eşleştirme ilkesi: Bu ilke, gelirlerin ve giderlerin, aynı dönemde kaydedilmesini gerektirir.
 • Önemlilik ilkesi: Bu ilke, finansal işlemlerin önemliliğine göre kaydedilmesini gerektirir.
 • Tutarlılık ilkesi: Bu ilke, finansal işlemlerin aynı şekilde kaydedilmesini gerektirir.

Genel Muhasebe Yöntemleri

Genel muhasebe, farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler, işletmenin faaliyetlerine ve ihtiyaçlarına göre seçilir. Genel muhasebe yöntemleri şunlardır:

 • Nakit muhasebesi: Bu yöntem, gelirlerin ve giderlerin, nakit olarak alındıkları veya ödendikleri dönemde kaydedilmesini gerektirir.
 • Tahakkuk esaslı muhasebe: Bu yöntem, gelirlerin ve giderlerin, kazanıldıkları veya tahakkuk ettikleri dönemde kaydedilmesini gerektirir.
 • Maliyet muhasebesi: Bu yöntem, üretim maliyetlerinin hesaplanmasını ve izlenmesini sağlar.
 • Yönetim muhasebesi: Bu yöntem, işletmenin yönetim kararları alması için bilgi sağlar.

Genel Muhasebe Yazılımları

Genel muhasebe, manuel olarak veya yazılımlar kullanılarak yapılabilir. Genel muhasebe yazılımları, finansal işlemlerin kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve özetlenmesini kolaylaştırır. Genel muhasebe yazılımları, işletmelerin finansal durumunu ve performansını izlemek ve raporlamak için de kullanılır.

Genel Muhasebe Meslekleri

Genel muhasebe alanında birçok meslek bulunmaktadır. Bu meslekler şunlardır:

 • Muhasebeci: Muhasebeciler, finansal işlemleri kaydeder, sınıflandırır ve özetler.
 • Mali müşavir: Mali müşavirler, işletmelere finansal danışmanlık hizmeti verir.
 • Vergi danışmanı: Vergi danışmanları, işletmelere vergi danışmanlığı hizmeti verir.
 • İç denetçi: İç denetçiler, işletmelerin iç kontrol sistemlerini denetler.
 • Dış denetçi: Dış denetçiler, işletmelerin finansal tablolarını denetler.

Yayımlandı

kategorisi