genişlik

Genişlik: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Genişlik” kelimesi, İngilizce’de “width” olarak karşılık bulur ve hem fiziksel hem de soyut bağlamlarda kullanılan çok yönlü bir terimdir. Bu makale, “genişlik” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri nüanslarını derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “width” kelimesi, bir nesnenin veya alanın bir ucundan diğer ucuna olan yatay veya enine ölçüsünü ifade eder. Fiziksel bağlamlarda, genişlik genellikle metre, santimetre veya inç gibi uzunluk birimleriyle ölçülür. Örneğin:

 • The width of the room is 10 feet. (Odanın genişliği 10 fittir.)
 • The width of the fabric is 50 centimeters. (Kumaşın genişliği 50 santimetredir.)

Soyut bağlamlarda, “width” kelimesi bir aralık, kapsam veya çeşitliliği ifade edebilir. Örneğin:

 • The width of his knowledge is impressive. (Bilgisinin genişliği etkileyici.)
 • The width of the debate covered a wide range of topics. (Tartışmanın genişliği çok çeşitli konuları kapsıyordu.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “genişlik” kelimesi, “width” kelimesinin doğrudan karşılığıdır ve aynı şekilde hem fiziksel hem de soyut anlamlarda kullanılır. Fiziksel bağlamlarda, genişlik genellikle metre, santimetre veya milimetre gibi uzunluk birimleriyle ölçülür. Örneğin:

 • Odanın genişliği 10 metredir.
 • Kumaşın genişliği 50 santimetredir.

Soyut bağlamlarda, “genişlik” kelimesi bir aralık, kapsam veya çeşitliliği ifade edebilir. Örneğin:

 • Bilgisinin genişliği etkileyici.
 • Tartışmanın genişliği çok çeşitli konuları kapsıyordu.

Kullanım Alanları

“Genişlik” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılır, bunlar şunları içerir:

 • Mimarlık ve İnşaat: Binaların, odaların ve diğer yapıların yatay ölçülerini tanımlamak için.
 • Tekstil: Kumaşların, perdelerin ve diğer tekstil ürünlerinin enine ölçülerini tanımlamak için.
 • Sanat ve Tasarım: Resimlerin, heykellerin ve diğer sanat eserlerinin yatay boyutlarını tanımlamak için.
 • Coğrafya: Ülkelerin, kıtaların ve diğer coğrafi alanların enine ölçülerini tanımlamak için.
 • Matematik: Geometrik şekillerin ve diğer matematiksel nesnelerin yatay ölçülerini tanımlamak için.
 • Bilim: Nesnelerin ve maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlamak için.
 • Metaforik: Bir aralık, kapsam veya çeşitliliği ifade etmek için.

İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Nüansları

“Genişlik” kelimesini İngilizce’den Türkçe’ye çevirirken, bağlama ve nüansa dikkat etmek önemlidir. Bazı durumlarda, “width” kelimesi doğrudan “genişlik” olarak çevrilebilirken, diğer durumlarda daha uygun bir çeviri gerekebilir. Örneğin:

 • “The width of the room is 10 feet.” cümlesi doğrudan “Odanın genişliği 10 fittir.” olarak çevrilebilir.
 • Ancak, “The width of his knowledge is impressive.” cümlesi “Bilgisinin genişliği etkileyici.” olarak çevrilmelidir, çünkü “width” kelimesi burada soyut bir anlamda kullanılmaktadır.

Sonuç

“Genişlik” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Fiziksel ve soyut bağlamlarda bir nesnenin veya alanın yatay ölçüsünü veya bir aralık, kapsam veya çeşitliliği ifade edebilir. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yaparken, bağlama ve nüansa dikkat etmek, “genişlik” kelimesinin doğru ve etkili bir şekilde çevrilmesini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi