genişlik

Genişlik: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Genişlik” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Fiziksel boyutlardan soyut kavramlara kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu makale, “genişlik” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “genişlik” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Fiziksel boyut: Bir nesnenin veya alanın bir ucundan diğer ucuna olan mesafe.
 • Kapsam veya boyut: Bir şeyin kapladığı alan veya miktar.
 • Önem veya etki: Bir şeyin sahip olduğu etki veya önemin derecesi.
 • Zihinsel veya duygusal kapasite: Bir kişinin bilgi, anlayış veya duyguları kavrama yeteneği.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “genişlik” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Fiziksel boyut: Bir nesnenin veya alanın bir ucundan diğer ucuna olan mesafe.
 • Kapsam veya boyut: Bir şeyin kapladığı alan veya miktar.
 • Önem veya etki: Bir şeyin sahip olduğu etki veya önemin derecesi.
 • Zihinsel veya duygusal kapasite: Bir kişinin bilgi, anlayış veya duyguları kavrama yeteneği.

Kullanım

Fiziksel Boyut

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “genişlik”, bir nesnenin veya alanın fiziksel boyutunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • İngilizce: The width of the room is 10 feet. (Odanın genişliği 10 fittir.)
 • Türkçe: Odanın genişliği 10 metredir.

Kapsam veya Boyut

“Genişlik” ayrıca bir şeyin kapladığı alanı veya miktarı belirtmek için de kullanılır. Örneğin:

 • İngilizce: The range of products is impressive. (Ürün yelpazesi etkileyici.)
 • Türkçe: Ürünlerin genişliği etkileyici.

Önem veya Etki

“Genişlik”, bir şeyin sahip olduğu etki veya önemi belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin:

 • İngilizce: The impact of the new policy is far-reaching. (Yeni politikanın etkisi geniş kapsamlıdır.)
 • Türkçe: Yeni politikanın genişliği geniş kapsamlıdır.

Zihinsel veya Duygusal Kapasite

“Genişlik”, bir kişinin bilgi, anlayış veya duyguları kavrama yeteneğini belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin:

 • İngilizce: She has a broad understanding of history. (Tarihi geniş bir şekilde anlıyor.)
 • Türkçe: Tarihi geniş bir şekilde anlıyor.

Nüanslar

“Genişlik” kelimesi, bağlama bağlı olarak farklı nüanslara sahip olabilir. Örneğin:

 • Pozitif veya Negatif: “Genişlik” kelimesi hem olumlu hem de olumsuz anlamlarda kullanılabilir. Örneğin, “geniş bir bilgi yelpazesi” olumlu bir anlam taşırken, “geniş bir fiyat aralığı” olumsuz bir anlam taşıyabilir.
 • Göreceli: “Genişlik” kelimesi göreceli bir kavramdır. Bir şey bir bağlamda geniş olarak kabul edilebilirken, başka bir bağlamda dar olarak kabul edilebilir.
 • Çok Yönlülük: “Genişlik” kelimesi, fiziksel boyutlardan soyut kavramlara kadar çok çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu çok yönlülük, kelimenin hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunur.

Sonuç

“Genişlik” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü ve önemli bir terimdir. Fiziksel boyutlardan soyut kavramlara kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Kelimenin anlamlarını ve nüanslarını anlamak, hem İngilizce hem de Türkçe’de etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi