get into

“Get into” İfadesinin Kapsamlı İncelemesi

Giriş

“Get into” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve çeşitli anlamlara gelen çok yönlü bir deyimdir. Bu makale, “get into” ifadesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, farklı anlamlarını, kullanım şekillerini ve Türkçe karşılıklarını inceleyecektir.

Anlamları

“Get into” ifadesinin en yaygın anlamları şunlardır:

 • İçeri girmek: Bir yere fiziksel olarak girmek.
 • Bir şeye dahil olmak: Bir aktiviteye, gruba veya duruma dahil olmak.
 • Bir şeyle ilgilenmek: Bir konuya veya faaliyete ilgi duymak.
 • Bir şey hakkında bilgi edinmek: Bir konu hakkında bilgi edinmek.
 • Bir şeyle uğraşmak: Bir sorun veya zorlukla uğraşmak.
 • Bir şeye girmek: Bir araç veya giysinin içine girmek.
 • Bir şeyin içine girmek: Bir sıvı veya başka bir maddeye girmek.
 • Bir şeyin içine girmek: Bir duygu veya zihin durumuna girmek.

Kullanım Şekilleri

“Get into” ifadesi, aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

 • Fiil olarak: “I got into the car.” (Arabaya bindim.)
 • İsim cümlesi olarak: “Getting into the house was difficult.” (Eve girmek zordu.)
 • Edat olarak: “I’m getting into painting.” (Resim yapmaya merak salıyorum.)
 • Zarf olarak: “I got into the pool quickly.” (Hızla havuza girdim.)

Türkçe Karşılıkları

“Get into” ifadesinin Türkçe karşılıkları, ifadenin anlamına bağlı olarak değişir. En yaygın karşılıklar şunlardır:

 • İçeri girmek: Girmek, içeri girmek
 • Bir şeye dahil olmak: Katılmak, dahil olmak
 • Bir şeyle ilgilenmek: Merak etmek, ilgi duymak
 • Bir şey hakkında bilgi edinmek: Öğrenmek, bilgi edinmek
 • Bir şeyle uğraşmak: Uğraşmak, mücadele etmek
 • Bir şeye girmek: Binmek, giymek
 • Bir şeyin içine girmek: Batmak, girmek
 • Bir şeyin içine girmek: Hissetmek, girmek

Örnekler

“Get into” ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örnekler:

 • İçeri girmek: “I got into the house and closed the door.” (Eve girdim ve kapıyı kapattım.)
 • Bir şeye dahil olmak: “I got into a fight with my brother.” (Kardeşimle kavgaya tutuştum.)
 • Bir şeyle ilgilenmek: “I’m getting into cooking lately.” (Son zamanlarda yemek yapmaya merak saldım.)
 • Bir şey hakkında bilgi edinmek: “I’m getting into the history of the city.” (Şehrin tarihini öğreniyorum.)
 • Bir şeyle uğraşmak: “I’m getting into a lot of trouble at school.” (Okulda birçok sorunla uğraşıyorum.)
 • Bir şeye girmek: “I got into the car and drove away.” (Arabaya bindim ve uzaklaştım.)
 • Bir şeyin içine girmek: “I got into the pool and swam a few laps.” (Havuza girdim ve birkaç tur yüzdüm.)
 • Bir şeyin içine girmek: “I got into a bad mood after the argument.” (Tartışmadan sonra kötü bir ruh haline girdim.)

Sonuç

“Get into” ifadesi, İngilizce’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Farklı anlamları ve kullanım şekilleriyle, çeşitli bağlamlarda iletişim kurmak için kullanılabilir. Bu makale, ifadenin kapsamlı bir incelemesini sunarak, anlamlarını, kullanım şekillerini ve Türkçe karşılıklarını açıklamıştır. Bu bilgi, İngilizce öğrenenlerin ve çevirmenlerin “get into” ifadesini doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi