grafoloji nedir

Grafoloji

Grafoloji, el yazısının kişiliği ve davranışları hakkında bilgi sağladığını iddia eden bir bilim dalıdır. Grafologlar, el yazısının şekli, boyutu, eğimi, basıncı ve diğer özelliklerini inceleyerek kişinin karakteri, yetenekleri, zayıflıkları ve sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalışırlar.

Grafoloji, 19. yüzyılda Fransız doktor ve psikolog Jean-Hippolyte Michon tarafından geliştirilmiştir. Michon, el yazısının kişinin bilinçaltını yansıttığını ve bu nedenle kişiliği hakkında bilgi sağlayabileceğini ileri sürmüştür. Michon’un çalışmaları, diğer araştırmacılar tarafından da desteklenmiş ve grafoloji, 20. yüzyılda birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Grafoloji, günümüzde de birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, grafoloji, işe alım süreçlerinde, suç soruşturmalarında, psikolojik değerlendirmelerde ve eğitim alanında kullanılmaktadır.

Grafolojinin Konusu

Grafolojinin konusu, el yazısının kişiliği ve davranışları hakkında bilgi sağlamasıdır. Grafologlar, el yazısının şekli, boyutu, eğimi, basıncı ve diğer özelliklerini inceleyerek kişinin karakteri, yetenekleri, zayıflıkları ve sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalışırlar.

Grafolojinin Tarihi

Grafolojinin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Grafolojinin kurucusu olarak kabul edilen Fransız doktor ve psikolog Jean-Hippolyte Michon, 1872 yılında “Grafoloji veya El Yazısının Bilimi” adlı kitabını yayınlamıştır. Michon, el yazısının kişinin bilinçaltını yansıttığını ve bu nedenle kişiliği hakkında bilgi sağlayabileceğini ileri sürmüştür.

Michon’un çalışmaları, diğer araştırmacılar tarafından da desteklenmiş ve grafoloji, 20. yüzyılda birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde grafoloji, işe alım süreçlerinde, suç soruşturmalarında, psikolojik değerlendirmelerde ve eğitim alanında kullanılmaktadır.

Grafolojinin Yöntemleri

Grafolojide, el yazısının şekli, boyutu, eğimi, basıncı ve diğer özellikleri incelenerek kişinin karakteri, yetenekleri, zayıflıkları ve sağlık durumu hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. Grafologlar, el yazısını incelerken genellikle aşağıdaki yöntemleri kullanırlar:

  • Genel İnceleme: Grafolog, öncelikle el yazısının genel görünümünü inceler. El yazısının boyutu, şekli, eğimi, basıncı ve diğer özellikleri hakkında bilgi edinir.
  • Detaylı İnceleme: Grafolog, daha sonra el yazısının detaylarını inceler. Harflerin şekli, boyutu, eğimi, basıncı ve diğer özellikleri hakkında bilgi edinir.
  • Karşılaştırma: Grafolog, el yazısını diğer el yazılarıyla karşılaştırır. Bu sayede, kişinin el yazısının diğer kişilerin el yazılarından farklı olup olmadığını belirler.
  • Yorumlama: Grafolog, el yazısını inceledikten sonra, elde ettiği bilgileri yorumlar. Kişinin karakteri, yetenekleri, zayıflıkları ve sağlık durumu hakkında yorumlar yapar.

Grafolojinin Eleştirileri

Grafoloji, birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

  • Bilimsel Olmaması: Grafolojinin bilimsel bir disiplin olmadığı iddia edilmektedir. Grafologların el yazısını yorumlarken kullandıkları yöntemlerin bilimsel olmadığı ve sonuçlarının güvenilir olmadığı ileri sürülmektedir.
  • Önyargılı Olması: Grafolojinin önyargılı olduğu iddia edilmektedir. Grafologların, el yazısını yorumlarken kendi önyargılarından etkilendiği ve bu nedenle yanlış sonuçlara ulaştığı ileri sürülmektedir.
  • Geçerli Olmaması: Grafolojinin geçerli olmadığı iddia edilmektedir. Grafologların el yazısını yorumlayarak elde ettikleri bilgilerin doğru olmadığı ve bu bilgilerin kişiliği ve davranışları hakkında güvenilir bir bilgi sağlamadığı ileri sürülmektedir.

Sonuç

Grafoloji, el yazısının kişiliği ve davranışları hakkında bilgi sağladığını iddia eden bir bilim dalıdır. Grafoloji, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak, grafoloji birçok eleştiriye de maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerden bazıları, grafolojinin bilimsel olmaması, önyargılı olması ve geçerli olmamasıdır.


Yayımlandı

kategorisi