grandiyöz nedir

Grandiyöz Nedir?

Grandiyöz, abartılı veya aşırı derecede büyük olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir kişinin veya şeyin gerçekçi olmayan bir şekilde kendini beğenmiş veya önemli olduğunu ima eder.

Grandiyözlük, bir kişinin kendisini olduğundan daha önemli veya daha yetenekli görmesi durumudur. Bu, kişinin gerçekçi olmayan hedefler belirlemesine, aşırı riskler almasına ve başkalarını küçümsemesine yol açabilir. Grandiyözlük, narsisizm, megalomani ve psikoz gibi çeşitli ruhsal bozuklukların bir belirtisi olabilir.

Grandiyözlüğün Belirtileri

Grandiyözlüğün en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Kişinin kendisini olduğundan daha önemli veya daha yetenekli görmesi
 • Gerçekçi olmayan hedefler belirleme
 • Aşırı riskler alma
 • Başkalarını küçümseme
 • Başarıya ulaştığında aşırı övünme
 • Başarısız olduğunda başkalarını suçlama
 • Eleştiriye tahammülsüzlük
 • Kişinin özel olduğuna ve yalnızca özel kişiler tarafından anlaşılabileceğine inanma
 • Kişinin büyük başarılara ulaşacağına dair aşırı bir inanç

Grandiyözlüğün Nedenleri

Grandiyözlüğün kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

 • Genetik faktörler: Bazı çalışmalar, grandiyözlüğün genetik olarak aktarılabileceğini göstermiştir.
 • Çevresel faktörler: Çocukluk döneminde aşırı övülme veya ihmal edilme gibi olumsuz deneyimler, grandiyözlüğün gelişmesine katkıda bulunabilir.
 • Psikolojik faktörler: Düşük benlik saygısı, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar, grandiyözlüğün gelişmesine yol açabilir.

Grandiyözlüğün Tedavisi

Grandiyözlüğün tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonu kullanılır.

 • Psikoterapi: Psikoterapi, kişinin grandiyözlüğünün nedenlerini anlamasına ve daha gerçekçi bir benlik imajı geliştirmesine yardımcı olabilir.
 • İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, grandiyözlüğü tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, kişinin ruh halini ve davranışlarını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Grandiyözlüğün Önlenmesi

Grandiyözlüğün önlenmesi için yapılabilecek şeyler şunlardır:

 • Çocuklara gerçekçi hedefler belirlemeyi ve başarısızlığa tahammül etmeyi öğretmek
 • Çocukları aşırı övmekten veya ihmal etmekten kaçınmak
 • Çocukların sağlıklı bir benlik saygısı geliştirmesine yardımcı olmak
 • Çocuklara eleştiriye nasıl başa çıkacaklarını öğretmek
 • Çocukların ruhsal sağlık sorunları için düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamak

Sonuç

Grandiyözlük, kişinin kendisini olduğundan daha önemli veya daha yetenekli görmesi durumudur. Bu, kişinin gerçekçi olmayan hedefler belirlemesine, aşırı riskler almasına ve başkalarını küçümsemesine yol açabilir. Grandiyözlük, narsisizm, megalomani ve psikoz gibi çeşitli ruhsal bozuklukların bir belirtisi olabilir. Grandiyözlüğün tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonu kullanılır. Grandiyözlüğün önlenmesi için yapılabilecek şeyler şunlardır: çocuklara gerçekçi hedefler belirlemeyi ve başarısızlığa tahammül etmeyi öğretmek, çocukları aşırı övmekten veya ihmal etmekten kaçınmak, çocukların sağlıklı bir benlik saygısı geliştirmesine yardımcı olmak, çocuklara eleştiriye nasıl başa çıkacaklarını öğretmek ve çocukların ruhsal sağlık sorunları için düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamak.


Yayımlandı

kategorisi