growth ne demek

Growth: Büyüme, Gelişme, Artış

İngilizce Anlamı:

Growth, bir şeyin zaman içinde boyut, miktar veya kapsam açısından arttığı süreci ifade eder. Canlı organizmaların, bitkilerin, hayvanların ve insanların fiziksel büyümesini, bir işletmenin veya ekonominin ekonomik büyümesini ve bir fikrin veya hareketin popülaritesindeki artışı içerebilir.

Türkçe Anlamı:

Büyüme, bir şeyin zaman içinde boyut, miktar veya kapsam açısından artmasıdır. Canlı organizmaların, bitkilerin, hayvanların ve insanların fiziksel büyümesini, bir işletmenin veya ekonominin ekonomik büyümesini ve bir fikrin veya hareketin popülaritesindeki artışı içerebilir.

Kullanım Örnekleri:

 • İngilizce: The child’s growth was remarkable. (Çocuğun büyümesi dikkat çekiciydi.)
 • Türkçe: Çocuğun büyümesi dikkat çekiciydi.
 • İngilizce: The company’s growth has been exponential. (Şirketin büyümesi katlanarak arttı.)
 • Türkçe: Şirketin büyümesi katlanarak arttı.
 • İngilizce: The movement has seen significant growth in recent years. (Hareket son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti.)
 • Türkçe: Hareket son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti.

Büyüme Türleri:

 • Fiziksel Büyüme: Canlı organizmaların, bitkilerin, hayvanların ve insanların boyut ve ağırlık açısından büyümesi.
 • Ekonomik Büyüme: Bir işletmenin, sektörün veya ekonominin mal ve hizmet üretimi açısından büyümesi.
 • Nüfus Büyüme: Bir nüfusun zaman içinde sayısal olarak büyümesi.
 • Popülerlik Büyüme: Bir fikrin, hareketin veya ürünün popülaritesinin zaman içinde artması.

Büyüme Faktörleri:

Büyüme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir:

 • Genetik: Canlı organizmaların büyümesi büyük ölçüde genetik tarafından belirlenir.
 • Beslenme: Canlı organizmaların büyümesi için yeterli beslenmeye ihtiyacı vardır.
 • Çevre: Çevresel faktörler, örneğin sıcaklık ve ışık, bitkilerin ve hayvanların büyümesini etkileyebilir.
 • Ekonomik koşullar: Ekonomik büyüme, yatırım, tüketim ve hükümet politikaları gibi faktörlerden etkilenir.
 • Sosyal faktörler: Sosyal faktörler, örneğin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, nüfus büyümesini etkileyebilir.

Büyüme Ölçümü:

Büyüme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle ölçülebilir:

 • Boy ve Kilo: Canlı organizmaların fiziksel büyümesi boy ve kilo ölçümleriyle ölçülebilir.
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Bir ekonominin ekonomik büyümesi GSYİH ile ölçülebilir.
 • Nüfus Sayımı: Nüfus büyümesi nüfus sayımlarıyla ölçülebilir.
 • Anketler: Popülerlik büyümesi anketler yoluyla ölçülebilir.

Büyüme Önemi:

Büyüme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

 • Sağlık ve Refah: Fiziksel büyüme, canlı organizmaların sağlığı ve refahı için gereklidir.
 • Ekonomik Gelişme: Ekonomik büyüme, yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve iş yaratılmasına yol açabilir.
 • Nüfus Artışı: Nüfus büyümesi, işgücünün büyümesine ve yeni pazarların yaratılmasına yol açabilir.
 • Sosyal Değişim: Popülerlik büyümesi, sosyal normları ve değerleri değiştirebilir.

Sonuç:

Growth (büyüme), bir şeyin zaman içinde boyut, miktar veya kapsam açısından arttığı süreci ifade eder. Canlı organizmaların, bitkilerin, hayvanların ve insanların fiziksel büyümesini, bir işletmenin veya ekonominin ekonomik büyümesini ve bir fikrin veya hareketin popülaritesindeki artışı içerebilir. Büyüme, çeşitli faktörlerden etkilenir ve çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. Büyüme, sağlık, refah, ekonomik gelişme, nüfus artışı ve sosyal değişim açısından önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi