growth ne demek

Büyüme: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Büyüme” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için kullanılabilir. Bu makale, “büyüme” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve bu terimin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını açıklayacaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “growth” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli anlamlara sahiptir:

 • Fiziksel Büyüme: Bir organizmanın veya nesnenin boyutunda veya kütlesinde bir artış.
 • Zihinsel Büyüme: Bir kişinin bilgi, beceri ve anlayışında bir artış.
 • Duygusal Büyüme: Bir kişinin duygularını yönetme ve başkalarıyla ilişkiler kurma yeteneğinde bir artış.
 • Ekonomik Büyüme: Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik çıktısında bir artış.
 • Bitki Büyüme: Bir bitkinin boyutunda veya kütlesinde bir artış.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “büyüme” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere “growth” kelimesinin İngilizce anlamlarına benzer anlamlara sahiptir:

 • Fiziksel Büyüme: Bir organizmanın veya nesnenin boyutunda veya kütlesinde bir artış.
 • Zihinsel Büyüme: Bir kişinin bilgi, beceri ve anlayışında bir artış.
 • Duygusal Büyüme: Bir kişinin duygularını yönetme ve başkalarıyla ilişkiler kurma yeteneğinde bir artış.
 • Ekonomik Büyüme: Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik çıktısında bir artış.
 • Bitki Büyüme: Bir bitkinin boyutunda veya kütlesinde bir artış.

Çeşitli Bağlamlarda Kullanım

“Büyüme” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Bilim: Fiziksel, zihinsel ve duygusal büyümenin bilimsel çalışması.
 • Eğitim: Öğrencilerin bilgi, beceri ve anlayışında büyümeyi teşvik etmek.
 • Psikoloji: Kişilerin duygusal ve sosyal büyümesini anlamak.
 • Ekonomi: Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik büyümesini ölçmek ve teşvik etmek.
 • Tarım: Bitkilerin büyümesini optimize etmek için teknikler geliştirmek.

Örnek Cümleler

“Büyüme” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kullanımına ilişkin bazı örnek cümleler şunlardır:

 • İngilizce: The child’s growth was stunted due to malnutrition. (Çocuğun büyümesi yetersiz beslenme nedeniyle engellendi.)
 • Türkçe: Bu bitkinin büyümesi için bol güneş ışığına ihtiyacı var. (Bu bitkinin büyümesi için bol güneş ışığına ihtiyacı var.)
 • İngilizce: The company’s growth has been exponential in recent years. (Şirketin büyümesi son yıllarda katlanarak arttı.)
 • Türkçe: Kişisel büyüme, hayat boyu süren bir yolculuktur. (Kişisel büyüme, hayat boyu süren bir yolculuktur.)

Sonuç

“Büyüme” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de fiziksel, zihinsel, duygusal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için kullanılan çok yönlü bir terimdir. Bu makale, “büyüme” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde incelemiş ve bu terimin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını açıklamıştır.


Yayımlandı

kategorisi