hazine

 1. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet

  Örnek:

  Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı. R. H. Karay

 2. Değerli şeylerin saklandığı yer.

 3. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.

 4. Kaynak

  Örnek:

  Ağaç, rutubetin hazinesidir. F. R. Atay

 5. Devlet malı veya parası.

 6. Devlet malının veya parasının saklandığı yer.

 7. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.

 8. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse.

 9. Devlet gelirlerinin toplandığı ve giderlerinin yapıldığı kurum.

 10. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını.

 11. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya, servet.

 12. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen kimse.

 13. 1. devlet malının parasının saklandığı y 2. gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.

 14. Define.


Yayımlandı

kategorisi