kalem sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kalem kelimesinin manası:

  1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
    Örnek: Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir. F. R. Atay
  2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
  3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.
  4. Çeşit, tür.
  5. Bazı deyimlerde yazı.
  6. Yazar.
  7. Bk. yazıl
  8. (C.: Aklam) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.

kalem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları