hicap duymak ne demek

Hicap Duymak: Anlamı, Kullanımı ve Çevirileri

Giriş

“Hicap duymak” ifadesi, utanç, mahcubiyet veya rahatsızlık hissetmeyi ifade eden yaygın bir deyimdir. Hem Türkçe hem de İngilizce’de sıklıkla kullanılır ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Bu makale, “hicap duymak” ifadesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce ve Türkçe çevirilerini derinlemesine inceleyecektir.

Anlamı

“Hicap duymak”, bir kişinin kendi davranışları, sözleri veya eylemleri nedeniyle utanç veya mahcubiyet hissetmesi durumudur. Bu utanç hissi, kişinin sosyal normları ihlal ettiğini veya başkalarının onayını kaybettiğini hissetmesinden kaynaklanabilir. Hicap duygusu, hafif bir rahatsızlıktan yoğun bir utanç ve suçluluk duygusuna kadar değişebilir.

Kullanımı

“Hicap duymak” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Kişisel davranışlar: Bir kişi utanç verici veya uygunsuz bir şey yaptığında, “hicap duyduğunu” söyleyebilir.
 • Başkalarının eylemleri: Bir kişi, başkasının utanç verici veya uygunsuz davranışlarından dolayı “hicap duyduğunu” ifade edebilir.
 • Sosyal normlar: Bir kişi, sosyal normları ihlal ettiğinde veya başkalarının beklentilerini karşılayamadığında “hicap duyduğunu” hissedebilir.
 • Geçmiş olaylar: Bir kişi, geçmişte utanç verici veya pişmanlık duyduğu bir olayı hatırladığında “hicap duyduğunu” söyleyebilir.

İngilizce Çevirileri

“Hicap duymak” ifadesinin İngilizce’de birkaç çevirisi vardır, bunlar şunları içerir:

 • Feel ashamed: Utanç duymak
 • Feel embarrassed: Mahcubiyet duymak
 • Feel awkward: Rahatsızlık duymak
 • Feel mortified: Utançtan ölmek

Türkçe Çevirileri

“Hicap duymak” ifadesinin Türkçe’de de birkaç çevirisi vardır, bunlar şunları içerir:

 • Utanmak: Utanç duymak
 • Mahcup olmak: Mahcubiyet duymak
 • Rahatsız olmak: Rahatsızlık duymak
 • Yüzü kızarmak: Utançtan yüzü kızarmak

Örnekler

“Hicap duymak” ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

 • İngilizce: “I was so embarrassed when I tripped and fell in front of everyone.” (Herkesin önünde tökezleyip düştüğümde çok mahcup oldum.)
 • Türkçe: “Dün yaptığım gaf yüzünden çok utandım.”
 • İngilizce: “I feel ashamed of my behavior last night.” (Dün geceki davranışlarımdan dolayı utanıyorum.)
 • Türkçe: “Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum ama kendimden çok mahcup oluyorum.”

Sonuç

“Hicap duymak” ifadesi, utanç, mahcubiyet veya rahatsızlık hissetmeyi ifade eden yaygın bir deyimdir. Hem Türkçe hem de İngilizce’de sıklıkla kullanılır ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Bu makale, “hicap duymak” ifadesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce ve Türkçe çevirilerini derinlemesine incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi