hukuki ayıp nedir

Hukuki Ayıp Nedir?

Hukuki ayıp, bir sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması durumudur. Hukuki ayıp, sözleşmenin geçersizliğine veya feshedilmesine yol açabilir.

Hukuki Ayıbın Unsurları

Hukuki ayıp, aşağıdaki unsurları içerir:

 • Sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması,
 • Ayıbın sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olması veya sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmasa bile, sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkması,
 • Ayıbın sözleşmenin esaslı bir unsuru olması,
 • Ayıbın sözleşmenin ifasını imkansız kılması veya zorlaştırması.

Hukuki Ayıbın Sonuçları

Hukuki ayıp, aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

 • Sözleşmenin geçersizliği,
 • Sözleşmenin feshedilmesi,
 • Tazminat ödenmesi.

Sözleşmenin Geçersizliği

Hukuki ayıp, sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir. Sözleşmenin geçersizliği, sözleşmenin hiç yapılmamış sayılması anlamına gelir. Sözleşmenin geçersizliği, aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

 • Sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması,
 • Ayıbın sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olması veya sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmasa bile, sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkması,
 • Ayıbın sözleşmenin esaslı bir unsuru olması,
 • Ayıbın sözleşmenin ifasını imkansız kılması veya zorlaştırması.

Sözleşmenin Feshedilmesi

Hukuki ayıp, sözleşmenin feshedilmesine yol açabilir. Sözleşmenin feshedilmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi anlamına gelir. Sözleşmenin feshedilmesi, aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

 • Sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması,
 • Ayıbın sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olması veya sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmasa bile, sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkması,
 • Ayıbın sözleşmenin esaslı bir unsuru olması,
 • Ayıbın sözleşmenin ifasını imkansız kılması veya zorlaştırması.

Tazminat Ödenmesi

Hukuki ayıp, tazminat ödenmesine yol açabilir. Tazminat, ayıptan kaynaklanan zararın karşılanması için ödenen paradır. Tazminat, aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

 • Sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması,
 • Ayıbın sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olması veya sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmasa bile, sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkması,
 • Ayıbın sözleşmenin esaslı bir unsuru olması,
 • Ayıbın sözleşmenin ifasını imkansız kılması veya zorlaştırması.

Hukuki Ayıptan Korunma Yolları

Hukuki ayıptan korunmak için aşağıdaki yollar izlenebilir:

 • Sözleşme yapılırken, sözleşmenin konusu olan şeyin nitelikleri ve sözleşmenin amacı açıkça belirtilmelidir.
 • Sözleşme yapılırken, sözleşmenin konusu olan şeyin nitelikleri ve sözleşmenin amacı konusunda uzman kişilerden görüş alınmalıdır.
 • Sözleşme yapılırken, sözleşmenin konusu olan şeyin nitelikleri ve sözleşmenin amacı konusunda yazılı bir belge düzenlenmelidir.
 • Sözleşme yapılırken, sözleşmenin konusu olan şeyin nitelikleri ve sözleşmenin amacı konusunda bir garanti verilmelidir.

Sonuç

Hukuki ayıp, sözleşmenin konusu olan şeyin, sözleşmede belirtilen veya taraflarca öngörülen niteliklere sahip olmaması veya sözleşmenin amacına uygun olmaması durumudur. Hukuki ayıp, sözleşmenin geçersizliğine veya feshedilmesine yol açabilir. Hukuki ayıptan korunmak için, sözleşme yapılırken dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi