hurry up ne demek

“Hurry Up” İfadesinin Kapsamlı İncelemesi

Giriş

“Hurry up” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “acele et” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, birini veya bir şeyi daha hızlı hareket etmeye veya bir görevi daha hızlı tamamlamaya teşvik etmek için kullanılır. Bu makale, “hurry up” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını, eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

“Hurry up” ifadesi, İngilizce’de “acele et” anlamına gelir. Birini veya bir şeyi daha hızlı hareket etmeye veya bir görevi daha hızlı tamamlamaya teşvik etmek için kullanılır. İfade, genellikle bir emir veya rica olarak kullanılır ve genellikle bir aciliyet veya zaman darlığı hissi iletir.

Türkçe Anlamı

“Hurry up” ifadesinin Türkçe karşılığı “acele et”tir. İngilizce’deki anlamına benzer şekilde, Türkçe’de de birini veya bir şeyi daha hızlı hareket etmeye veya bir görevi daha hızlı tamamlamaya teşvik etmek için kullanılır. İfade, genellikle bir emir veya rica olarak kullanılır ve genellikle bir aciliyet veya zaman darlığı hissi iletir.

Kullanım Alanları

“Hurry up” ifadesi, çeşitli durumlarda kullanılabilir, bunlar şunları içerir:

 • Birini geç kalmaktan kurtarmak için
 • Bir görevin zamanında tamamlanmasını sağlamak için
 • Birini bir tehlikeden uzaklaştırmak için
 • Birini bir fırsatı kaçırmaktan kurtarmak için
 • Birini bir şey yapmaya ikna etmek için

Eş Anlamlılar

“Hurry up” ifadesinin birkaç eş anlamlısı vardır, bunlar şunları içerir:

 • Make haste
 • Be quick
 • Get a move on
 • Step on it
 • Chop-chop

Zıt Anlamlılar

“Hurry up” ifadesinin birkaç zıt anlamlısı vardır, bunlar şunları içerir:

 • Take your time
 • Don’t rush
 • Slow down
 • Relax
 • Chill out

Örnek Cümleler

“Hurry up” ifadesinin İngilizce ve Türkçe olarak kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır:

 • İngilizce: Hurry up, we’re going to be late!
 • Türkçe: Acele et, geç kalacağız!
 • İngilizce: Hurry up and finish your homework.
 • Türkçe: Acele et ve ödevini bitir.
 • İngilizce: Hurry up, the bus is leaving!
 • Türkçe: Acele et, otobüs kalkıyor!

Sonuç

“Hurry up” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve “acele et” anlamına gelen bir deyimdir. İfade, birini veya bir şeyi daha hızlı hareket etmeye veya bir görevi daha hızlı tamamlamaya teşvik etmek için kullanılır. Bu ifade, çeşitli durumlarda kullanılabilir ve birkaç eş anlamlısı ve zıt anlamlısı vardır. “Hurry up” ifadesinin doğru kullanımı, etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi