oddi sfinkteri

Oddi Sfinkteri: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe Anlam Kılavuzu

Giriş

Oddi sfinkteri, pankreas ve safra kesesinden gelen kanalların oniki parmak bağırsağına açıldığı noktada bulunan kaslı bir yapıdır. Bu sfinkter, sindirim sisteminde önemli bir rol oynar ve pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını düzenler.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “Oddi sphincter” terimi, pankreas ve safra kanallarının oniki parmak bağırsağına açıldığı noktada bulunan kaslı sfinkteri ifade eder. Bu sfinkter, pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını kontrol etmekten sorumludur.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “Oddi sfinkteri”, pankreas ve safra kanallarının oniki parmak bağırsağına açıldığı noktada bulunan kaslı sfinkteri ifade eder. Bu sfinkter, pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını kontrol etmekten sorumludur.

Yapı ve İşlev

Oddi sfinkteri, pankreas ve safra kanallarının oniki parmak bağırsağına açıldığı noktada bulunan kaslı bir yapıdır. Sfinkter, iki kas grubundan oluşur:

 • Dış sfinkter: Pankreas ve safra kanallarının oniki parmak bağırsağına açıldığı noktayı çevreleyen dairesel bir kas grubudur.
 • İç sfinkter: Pankreas ve safra kanallarının oniki parmak bağırsağına açıldığı noktayı çevreleyen uzunlamasına bir kas grubudur.

Oddi sfinkteri, pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını düzenler. Sfinkter kapalıyken, pankreas suyu ve safra kanallarda birikir. Sfinkter açıldığında, pankreas suyu ve safra oniki parmak bağırsağına salınır.

Oddi Sfinkteri Bozuklukları

Oddi sfinkteri, çeşitli bozukluklardan etkilenebilir. Bu bozukluklar şunları içerir:

 • Oddi sfinkteri spazmı: Oddi sfinkterinin kasılması ve pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını engellemesidir.
 • Oddi sfinkteri darlığı: Oddi sfinkterinin daralması ve pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını engellemesidir.
 • Oddi sfinkteri yetmezliği: Oddi sfinkterinin gevşemesi ve pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına kontrolsüz bir şekilde salınmasına neden olmasıdır.

Oddi Sfinkteri Bozukluklarının Belirtileri

Oddi sfinkteri bozuklukları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli belirtilere neden olabilir:

 • Karın ağrısı
 • Sarılık
 • Bulantı ve kusma
 • İshal
 • Kilo kaybı

Oddi Sfinkteri Bozukluklarının Tanısı

Oddi sfinkteri bozuklukları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli testler kullanılarak teşhis edilebilir:

 • Fizik muayene
 • Kan testleri
 • Görüntüleme testleri (örneğin, ultrason, MR)
 • Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi (ERCP)

Oddi Sfinkteri Bozukluklarının Tedavisi

Oddi sfinkteri bozukluklarının tedavisi, bozukluğun türüne bağlıdır. Tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • İlaçlar
 • Endoskopik tedavi
 • Cerrahi

Sonuç

Oddi sfinkteri, pankreas ve safra kesesinden gelen kanalların oniki parmak bağırsağına açıldığı noktada bulunan kaslı bir yapıdır. Bu sfinkter, sindirim sisteminde önemli bir rol oynar ve pankreas suyu ve safranın oniki parmak bağırsağına salınmasını düzenler. Oddi sfinkteri çeşitli bozukluklardan etkilenebilir ve bu bozukluklar karın ağrısı, sarılık, bulantı ve kusma gibi çeşitli belirtilere neden olabilir. Oddi sfinkteri bozuklukları, bozukluğun türüne bağlı olarak ilaçlar, endoskopik tedavi veya cerrahi ile tedavi edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi