i can t

“I Can’t” İfadesinin Kapsamlı Bir İncelemesi: Anlamı, Kullanımı ve Çeviri

Giriş

“I can’t” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “yapamam” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, fiziksel veya zihinsel bir eylemi gerçekleştirme yeteneğinin veya kapasitesinin olmamasını ifade etmek için kullanılır. Bu makale, “I can’t” ifadesinin anlamını, kullanımını ve Türkçe’ye çevirisini kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

Anlamı

“I can’t” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli anlamlara gelebilir:

 • Fiziksel Yeteneksizlik: Bu ifade, bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli fiziksel güce veya beceriye sahip olmama durumunu ifade edebilir. Örneğin, “I can’t lift this heavy box” (Bu ağır kutuyu kaldıramam).
 • Zihinsel Yeteneksizlik: Bu ifade, bir eylemi gerçekleştirmek için gerekli zihinsel kapasiteye veya bilgiye sahip olmama durumunu ifade edebilir. Örneğin, “I can’t solve this math problem” (Bu matematik problemini çözemiyorum).
 • İsteksizlik: Bu ifade, bir eylemi gerçekleştirme isteğinin veya arzusunun olmamasını ifade edebilir. Örneğin, “I can’t go to the party tonight” (Bu gece partiye gidemem).
 • İmkansızlık: Bu ifade, bir eylemin doğası gereği imkansız olduğunu ifade edebilir. Örneğin, “I can’t fly” (Uçamaz).

Kullanımı

“I can’t” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Olumsuz Cevaplar: Bu ifade, bir soruya veya talebe olumsuz yanıt vermek için kullanılabilir. Örneğin, “Can you help me with this?” (Bana bununla yardım edebilir misin?) “I can’t” (Yardım edemem).
 • Yetenek veya Kapasite Eksikliği: Bu ifade, bir eylemi gerçekleştirme yeteneği veya kapasitesinin olmamasını belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, “I can’t swim” (Yüzemem).
 • İsteksizlik veya Reddetme: Bu ifade, bir eylemi gerçekleştirme isteğinin veya arzusunun olmamasını belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, “I can’t go out tonight” (Bu gece dışarı çıkamam).
 • İmkanların Ötesinde: Bu ifade, bir eylemin doğası gereği imkansız olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, “I can’t change the past” (Geçmişi değiştiremem).

Çeviri

“I can’t” ifadesi, Türkçe’ye aşağıdaki şekillerde çevrilebilir:

 • Yapamam: Bu, “I can’t” ifadesinin en doğrudan ve yaygın çevirisidir. Örneğin, “I can’t lift this heavy box” (Bu ağır kutuyu kaldıramam) Türkçe’ye “Bu ağır kutuyu kaldıramam” olarak çevrilebilir.
 • Edemem: Bu, “I can’t” ifadesinin daha resmi bir çevirisidir. Örneğin, “I can’t go to the party tonight” (Bu gece partiye gidemem) Türkçe’ye “Bu gece partiye gidemem” olarak çevrilebilir.
 • İmkansız: Bu, “I can’t” ifadesinin imkansızlığı ifade ettiği durumlarda kullanılan bir çeviridir. Örneğin, “I can’t fly” (Uçamaz) Türkçe’ye “Uçamaz” olarak çevrilebilir.

Sonuç

“I can’t” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “yapamam” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, fiziksel veya zihinsel bir eylemi gerçekleştirme yeteneğinin veya kapasitesinin olmamasını ifade etmek için kullanılır. “I can’t” ifadesi, olumsuz cevaplar, yetenek veya kapasite eksikliği, isteksizlik veya reddetme ve imkanların ötesinde durumları belirtmek için çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Türkçe’ye çevrilirken, “I can’t” ifadesi “yapamam”, “edemem” veya “imkansız” olarak çevrilebilir.


Yayımlandı

kategorisi