i can t

“I Can’t” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“I can’t” ifadesi, İngilizcede “yapamam” veya “edemem” anlamına gelen yaygın bir deyimdir. Türkçe’de ise “yapamam” veya “edemem” olarak çevrilir. Bu ifade, fiziksel veya zihinsel bir eylemi gerçekleştirememe durumunu ifade eder.

İngilizce Kullanımı

“I can’t” ifadesi, İngilizcede genellikle şu durumlarda kullanılır:

 • Fiziksel Yeteneksizlik: Bir eylemi fiziksel olarak gerçekleştirememe durumu. Örneğin: “I can’t lift this heavy box.” (Bu ağır kutuyu kaldıramam.)
 • Zihinsel Yeteneksizlik: Bir eylemi zihinsel olarak gerçekleştirememe durumu. Örneğin: “I can’t remember his name.” (Onun adını hatırlayamıyorum.)
 • İsteksizlik: Bir eylemi yapmak istememe durumu. Örneğin: “I can’t go to the party tonight.” (Bu gece partiye gidemem.)
 • İzinsizlik: Bir eylemi yapma izninin olmaması durumu. Örneğin: “I can’t leave the office without permission.” (İzinsiz ofisten ayrılamam.)

Türkçe Kullanımı

“Yapamam” veya “edemem” ifadeleri, Türkçe’de “I can’t” ifadesinin karşılıklarıdır. Bu ifadeler, İngilizce’deki kullanımlara benzer şekilde şu durumlarda kullanılır:

 • Fiziksel Yeteneksizlik: Bir eylemi fiziksel olarak gerçekleştirememe durumu. Örneğin: “Bu ağır kutuyu kaldıramam.”
 • Zihinsel Yeteneksizlik: Bir eylemi zihinsel olarak gerçekleştirememe durumu. Örneğin: “Onun adını hatırlayamıyorum.”
 • İsteksizlik: Bir eylemi yapmak istememe durumu. Örneğin: “Bu gece partiye gidemem.”
 • İzinsizlik: Bir eylemi yapma izninin olmaması durumu. Örneğin: “İzinsiz ofisten ayrılamam.”

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • I can’t believe you did that! (Bunu yaptığın inanamıyorum!)
 • I can’t help you with this problem. (Bu problemde sana yardım edemem.)
 • I can’t stand the smell of smoke. (Sigara kokusuna dayanamıyorum.)
 • I can’t wait to see you again. (Seni tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.)
 • I can’t afford to buy a new car. (Yeni bir araba almaya gücüm yetmez.)

Türkçe:

 • Bunu yaptığın inanamıyorum!
 • Bu problemde sana yardım edemem.
 • Sigara kokusuna dayanamıyorum.
 • Seni tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
 • Yeni bir araba almaya gücüm yetmez.

Sonuç

“I can’t” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Fiziksel veya zihinsel bir eylemi gerçekleştirememe, istememe veya izinsiz olma durumlarını ifade eder. Bu ifadenin doğru kullanımı, etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi