iç denetçi nedir nasıl olunur

İç Denetçi Nedir?

İç denetçi, bir kuruluşun mali ve operasyonel faaliyetlerini bağımsız ve objektif bir şekilde inceleyen ve değerlendiren kişidir. İç denetçiler, kuruluşun yönetimine ve diğer paydaşlarına, kuruluşun faaliyetlerinin etkili, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi konusunda güvence sağlarlar.

İç Denetçinin Görevleri Nelerdir?

İç denetçinin görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Kuruluşun mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek
 • Kuruluşun iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek
 • Kuruluşun faaliyetlerinin yasalara, yönetmeliklere ve kuruluşun politikalarına uygunluğunu değerlendirmek
 • Kuruluşun risk yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek
 • Kuruluşun performansını değerlendirmek
 • Kuruluşun yönetimine ve diğer paydaşlarına, kuruluşun faaliyetlerinin etkili, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi konusunda güvence sağlamak

İç Denetçi Nasıl Olunur?

İç denetçi olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • En az dört yıllık lisans derecesine sahip olmak
 • İç denetim alanında deneyim kazanmak
 • İç denetim alanında sertifika almak
 • İç denetim alanında sürekli eğitim almak

İç Denetçinin Nitelikleri Nelerdir?

İç denetçinin sahip olması gereken nitelikler arasında şunlar yer alır:

 • Bağımsızlık ve objektiflik
 • Dürüstlük ve güvenilirlik
 • Analitik düşünme becerisi
 • Muhakeme yeteneği
 • İletişim becerisi
 • Takım çalışması becerisi
 • Bilgisayar becerisi

İç Denetçinin Çalışma Alanları Nelerdir?

İç denetçiler, çeşitli sektörlerde ve kuruluşlarda çalışabilirler. İç denetçilerin çalışabileceği alanlar arasında şunlar yer alır:

 • Kamu sektörü
 • Özel sektör
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Eğitim kurumları
 • Sağlık kuruluşları
 • Finans kuruluşları

İç Denetçinin Maaşı Ne Kadardır?

İç denetçilerin maaşı, çalıştıkları sektöre, kuruluşa, deneyimine ve eğitim düzeyine göre değişebilir. Türkiye’de iç denetçilerin ortalama maaşı yıllık 100.000 TL civarındadır.

İç Denetçinin Kariyer Olanakları Nelerdir?

İç denetçiler, kariyerlerinde çeşitli pozisyonlara yükselebilirler. İç denetçilerin kariyerlerinde yükselebileceği pozisyonlar arasında şunlar yer alır:

 • İç denetim müdürü
 • İç denetim direktörü
 • Baş iç denetçi
 • Mali işler müdürü
 • Genel müdür

Yayımlandı

kategorisi