iç girişimci nedir

İç Girişimci Nedir?

İç girişimci, bir şirket içinde yeni fikirler üreten ve bunları hayata geçiren kişidir. Bu kişiler, şirketin mevcut yapısına bağlı kalarak, ancak bağımsız bir şekilde çalışırlar. İç girişimciler, şirketin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir rol oynarlar.

İç Girişimciliğin Faydaları

İç girişimcilik, şirketler için birçok fayda sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yenilikçilik: İç girişimciler, şirket içinde yeni fikirler üreterek yenilikçiliği teşvik ederler.
 • Büyüme: İç girişimciler, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek şirketin büyümesine katkıda bulunurlar.
 • Rekabet avantajı: İç girişimciler, şirketin rakiplerinden farklılaşmasını sağlayarak rekabet avantajı yaratırlar.
 • Çalışan bağlılığı: İç girişimciler, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırırlar.
 • Şirket kültürü: İç girişimciler, şirket içinde olumlu bir şirket kültürü oluştururlar.

İç Girişimcilerin Özellikleri

İç girişimciler, genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Yaratıcılık: İç girişimciler, yeni fikirler üretme yeteneğine sahiptir.
 • Risk alma eğilimi: İç girişimciler, yeni fikirleri hayata geçirirken risk almaktan korkmazlar.
 • Azim: İç girişimciler, hedeflerine ulaşmak için azimlidirler.
 • Liderlik becerileri: İç girişimciler, ekipleri motive etme ve yönetme becerisine sahiptir.
 • İletişim becerileri: İç girişimciler, fikirlerini etkili bir şekilde iletebilirler.

İç Girişimciliği Teşvik Etmek

Şirketler, iç girişimciliği teşvik etmek için çeşitli adımlar atabilirler. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Açık bir şirket kültürü oluşturmak: Şirketler, çalışanların yeni fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir şirket kültürü oluşturmalıdır.
 • İç girişimcilere destek olmak: Şirketler, iç girişimcilere gerekli kaynakları ve desteği sağlamalıdır.
 • İç girişimcilik programları oluşturmak: Şirketler, iç girişimcileri desteklemek için özel programlar oluşturabilirler.
 • İç girişimcileri ödüllendirmek: Şirketler, başarılı iç girişimcileri ödüllendirerek onları motive edebilirler.

Sonuç

İç girişimcilik, şirketler için önemli bir değerdir. İç girişimciler, şirketin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir rol oynarlar. Şirketler, iç girişimciliği teşvik etmek için çeşitli adımlar atabilirler.


Yayımlandı

kategorisi