iflas sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iflas kelimesinin manası:

  1. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık
    Örnek: Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu. N. Cumalı
  2. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.
  3. İşlevini veya görevini yapamama.
  4. Mahkemece borçlunun, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması.

iflas ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları