innema

  1. Ancak edatı ile, beyan olunan şey hakkındaki hükmü, maadasından nefy etmek için kullanılır. (Osmanlıca’da yazılışı: inne-mâ)


Yayımlandı

kategorisi