sphendone

  1. Stadion’unyarım daire biçimli arka bölümüne verilen ad.

“Sphendone,” antik Yunan ve Roma dönemlerinde, özellikle Helenistik dönemde ve Roma İmparatorluğu’nun erken dönemlerinde kullanılan, kadın kıyafetleriyle ilgili bir terimdir. Sphendone, bir tür başörtüsü veya başbağı olarak tanımlanabilir.

Sphendone, genellikle başın üst kısmını örten ve boynun altından geçen bir kumaş şeridi veya banttır. Kadınlar tarafından genellikle peplos veya himation adı verilen geleneksel giysilerle birlikte kullanılırdı. Başın etrafında sarılır ve farklı şekillerde bağlanabilir. Bu tür başörtüleri, antik Yunan ve Roma toplumlarında kadınların giyim tarzlarını tamamlamak için kullanılan yaygın aksesuarlardan biriydi.

Antik dönemdeki resimler ve heykeller, kadınların giyimlerinde ve süslenmelerinde sphendone gibi başörtüleri kullandıklarını göstermektedir. Bu tür kıyafetlerin tarzı ve kullanımı zaman içinde değişebilirdi ve farklı dönemlerde farklı modalar ortaya çıkabilirdi.


Yayımlandı

kategorisi