işletme sermayesi nedir

İşletme Sermayesi Nedir?

İşletme sermayesi, bir şirketin günlük operasyonlarını finanse etmek için kullandığı kısa vadeli varlıkların toplam değeridir. Bu varlıklar arasında nakit, nakit benzeri varlıklar, alacaklar ve stoklar bulunur. İşletme sermayesi, bir şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilmesini ve günlük operasyonlarını sürdürebilmesini sağlar.

İşletme Sermayesinin Önemi

İşletme sermayesi, bir şirketin finansal sağlığı için çok önemlidir. Yeterli işletme sermayesine sahip olmayan bir şirket, kısa vadeli borçlarını karşılamakta zorluk çekebilir ve günlük operasyonlarını sürdüremeyebilir. Bu durum, şirketin iflasına yol açabilir.

İşletme Sermayesi Nasıl Hesaplanır?

İşletme sermayesi, bir şirketin kısa vadeli varlıklarının toplam değerinden kısa vadeli borçlarının toplam değeri çıkarılarak hesaplanır.

İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi yönetimi, bir şirketin kısa vadeli varlıklarını ve borçlarını etkili bir şekilde yönetme sürecidir. İşletme sermayesi yönetiminin amacı, şirketin günlük operasyonlarını sürdürebilmesini ve kısa vadeli borçlarını karşılayabilmesini sağlamaktır.

İşletme Sermayesi Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletme sermayesi yönetiminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Şirketin kısa vadeli varlıklarının ve borçlarının dengesi sağlanmalıdır.
 • Şirketin nakit akışı yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.
 • Şirketin stok yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.
 • Şirketin alacak yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.

İşletme Sermayesi Yönetiminde Kullanılan Teknikler

İşletme sermayesi yönetiminde kullanılan bazı teknikler şunlardır:

 • Nakit yönetimi teknikleri
 • Stok yönetimi teknikleri
 • Alacak yönetimi teknikleri
 • Borç yönetimi teknikleri

İşletme Sermayesi Yönetiminin Faydaları

İşletme sermayesi yönetiminin faydaları şunlardır:

 • Şirketin finansal sağlığı iyileştirilir.
 • Şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneği artar.
 • Şirketin günlük operasyonlarını sürdürme yeteneği artar.
 • Şirketin iflas riski azalır.

Sonuç

İşletme sermayesi, bir şirketin finansal sağlığı için çok önemlidir. Yeterli işletme sermayesine sahip olmayan bir şirket, kısa vadeli borçlarını karşılamakta zorluk çekebilir ve günlük operasyonlarını sürdüremeyebilir. Bu durum, şirketin iflasına yol açabilir. İşletme sermayesi yönetimi, bir şirketin kısa vadeli varlıklarını ve borçlarını etkili bir şekilde yönetme sürecidir. İşletme sermayesi yönetiminin amacı, şirketin günlük operasyonlarını sürdürebilmesini ve kısa vadeli borçlarını karşılayabilmesini sağlamaktır. İşletme sermayesi yönetiminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Şirketin kısa vadeli varlıklarının ve borçlarının dengesi sağlanmalıdır.
 • Şirketin nakit akışı yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.
 • Şirketin stok yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.
 • Şirketin alacak yönetimi etkili bir şekilde yapılmalıdır.

İşletme sermayesi yönetiminde kullanılan bazı teknikler şunlardır:

 • Nakit yönetimi teknikleri
 • Stok yönetimi teknikleri
 • Alacak yönetimi teknikleri
 • Borç yönetimi teknikleri

İşletme sermayesi yönetiminin faydaları şunlardır:

 • Şirketin finansal sağlığı iyileştirilir.
 • Şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneği artar.
 • Şirketin günlük operasyonlarını sürdürme yeteneği artar.
 • Şirketin iflas riski azalır.

Yayımlandı

kategorisi