işlev nedir

İşlev Nedir?

İşlev, bir girdi kümesinin bir çıktı kümesine eşleştirilmesidir. Girdi kümesi, işlev tanımının alanını, çıktı kümesi ise işlev tanımının değer kümesini oluşturur. Bir işlev, bir değişkenin değerine bağlı olarak başka bir değişkenin değerini belirler. İşlevler, matematik, bilgisayar bilimi, fizik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

İşlevlerin Özellikleri

 • Bir işlev, bir girdi kümesinden bir çıktı kümesine eşleştirme yapar.
 • Bir işlev, bir değişkenin değerine bağlı olarak başka bir değişkenin değerini belirler.
 • Bir işlev, bir veya daha fazla bağımsız değişkene sahip olabilir.
 • Bir işlev, bir veya daha fazla bağımlı değişkene sahip olabilir.
 • Bir işlev, doğrusal veya doğrusal olmayan olabilir.
 • Bir işlev, sürekli veya süreksiz olabilir.
 • Bir işlev, artan veya azalan olabilir.
 • Bir işlev, tek veya çift olabilir.
 • Bir işlev, periyodik veya aperiyodik olabilir.

İşlev Türleri

 • Doğrusal işlevler: Doğrusal işlevler, birinci dereceden polinomlardır. Genel biçimleri y = mx + b’dir. Burada m, eğimdir ve b, y-kesimidir.
 • Doğrusal olmayan işlevler: Doğrusal olmayan işlevler, birinci dereceden polinom olmayan işlevlerdir. Genel biçimleri y = f(x)’dir.
 • Sürekli işlevler: Sürekli işlevler, tanım kümelerinin her noktasında sürekli olan işlevlerdir.
 • Süreksiz işlevler: Süreksiz işlevler, tanım kümelerinin en az bir noktasında sürekli olmayan işlevlerdir.
 • Artan işlevler: Artan işlevler, tanım kümelerinin her noktasında artan işlevlerdir.
 • Azalan işlevler: Azalan işlevler, tanım kümelerinin her noktasında azalan işlevlerdir.
 • Tek işlevler: Tek işlevler, tanım kümelerinin her noktasında tek olan işlevlerdir.
 • Çift işlevler: Çift işlevler, tanım kümelerinin her noktasında çift olan işlevlerdir.
 • Periyodik işlevler: Periyodik işlevler, tanım kümelerinin her noktasında aynı değeri tekrarlayan işlevlerdir.
 • Aperiyodik işlevler: Aperiyodik işlevler, tanım kümelerinin her noktasında aynı değeri tekrarlamayan işlevlerdir.

İşlevlerin Kullanımı

İşlevler, matematik, bilgisayar bilimi, fizik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

 • Matematikte: İşlevler, cebir, analiz, geometri ve diğer birçok alanda kullanılır.
 • Bilgisayar biliminde: İşlevler, programlama dillerinde, algoritmalarda ve veri yapılarına kullanılır.
 • Fizikte: İşlevler, mekanik, elektromanyetizma, termodinamik ve diğer birçok alanda kullanılır.

Sonuç

İşlevler, matematik, bilgisayar bilimi, fizik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan önemli bir kavramdır. İşlevler, bir girdi kümesinin bir çıktı kümesine eşleştirilmesidir. İşlevler, bir değişkenin değerine bağlı olarak başka bir değişkenin değerini belirler. İşlevler, doğrusal veya doğrusal olmayan, sürekli veya süreksiz, artan veya azalan, tek veya çift, periyodik veya aperiyodik olabilir.


Yayımlandı

kategorisi