işlevsel yaklaşım nedir

İşlevsel Yaklaşım

İşlevsel yaklaşım, zihni bir bilgi işleme sistemi olarak gören bir psikolojik perspektiftir. Bu yaklaşım, zihnin duyusal girdiyi nasıl aldığını, işlediğini ve tepki ürettiğini anlamaya çalışır. İşlevsel yaklaşım, bilişsel psikolojinin temelini oluşturur ve birçok farklı alanda kullanılır, örneğin öğrenme, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme.

İşlevsel Yaklaşımın Tarihi

İşlevsel yaklaşımın kökleri 19. yüzyıla kadar uzanır. Wilhelm Wundt, zihni bir laboratuvarda incelenebilecek bir yapı olarak gören ilk psikologlardan biriydi. Wundt, duyusal girdinin zihin tarafından nasıl işlendiğini anlamak için deneyler yaptı.

  1. yüzyılın başlarında, John B. Watson ve B.F. Skinner gibi davranışçılar, zihnin doğrudan incelenemeyeceğini savundu. Davranışçılar, yalnızca gözlemlenebilir davranışları inceleyerek zihin hakkında bilgi edinilebileceğini ileri sürdüler.

1950’lerde, bilişsel devrim olarak bilinen bir hareket başladı. Bilişsel psikologlar, zihnin doğrudan incelenebileceğini ve davranışın anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını savundu. Bilişsel psikologlar, zihnin bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için deneyler yaptılar.

İşlevsel Yaklaşımın Temel İlkeleri

İşlevsel yaklaşım, zihnin bir bilgi işleme sistemi olduğunu varsayar. Bu sistem, duyusal girdiyi alır, işler ve tepki üretir. Zihnin işleme kapasitesi sınırlıdır, bu nedenle aynı anda yalnızca sınırlı sayıda bilgiyi işleyebilir.

İşlevsel yaklaşım, zihnin modüler olduğunu varsayar. Bu, zihnin farklı işlevleri yerine getiren farklı modüllerden oluştuğu anlamına gelir. Örneğin, dil işleme modülü, dili anlama ve üretme işlevini yerine getirir. Hafıza modülü, bilgileri depolama ve hatırlama işlevini yerine getirir.

İşlevsel yaklaşım, zihnin esnek olduğunu varsayar. Bu, zihnin değişen koşullara uyum sağlayabildiği anlamına gelir. Örneğin, yeni bir dil öğrenirken, zihniniz yeni kelimeleri ve gramer kurallarını öğrenmek için kendini yeniden yapılandırır.

İşlevsel Yaklaşımın Uygulamaları

İşlevsel yaklaşım, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, öğrenme alanında, işlevsel yaklaşım, öğrencilerin yeni bilgileri nasıl öğrendiklerini anlamak için kullanılır. Hafıza alanında, işlevsel yaklaşım, insanların bilgileri nasıl depoladıklarını ve hatırladıklarını anlamak için kullanılır. Dikkat alanında, işlevsel yaklaşım, insanların dikkatlerini nasıl yönlendirdiklerini anlamak için kullanılır. Dil alanında, işlevsel yaklaşım, insanların dili nasıl anladıklarını ve ürettiklerini anlamak için kullanılır. Problem çözme alanında, işlevsel yaklaşım, insanların problemleri nasıl çözdüklerini anlamak için kullanılır.

İşlevsel Yaklaşımın Eleştirileri

İşlevsel yaklaşım, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bazı eleştirmenler, işlevsel yaklaşımın zihni çok mekanik bir şekilde gördüğünü savunmuştur. Diğer eleştirmenler, işlevsel yaklaşımın zihnin öznel deneyimlerini göz ardı ettiğini savunmuştur.

Sonuç

İşlevsel yaklaşım, zihni bir bilgi işleme sistemi olarak gören bir psikolojik perspektiftir. Bu yaklaşım, zihnin duyusal girdiyi nasıl aldığını, işlediğini ve tepki ürettiğini anlamaya çalışır. İşlevsel yaklaşım, bilişsel psikolojinin temelini oluşturur ve birçok farklı alanda kullanılır, örneğin öğrenme, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme.


Yayımlandı

kategorisi