iştikak nedir

İştikak Nedir?

İştikak, kelimelerin kökenini ve nasıl türetildiğini inceleyen dilbilim dalıdır. Kelimelerin anlamlarının nasıl değiştiğini ve yeni kelimelerin nasıl oluştuğunu araştırır. İştikak, kelimelerin tarihini ve kültürünü anlamak için önemlidir.

İştikakın Konusu

İştikakın konusu, kelimelerin kökenini ve nasıl türetildiğini araştırmaktır. Kelimelerin anlamlarının nasıl değiştiğini ve yeni kelimelerin nasıl oluştuğunu inceler. İştikak, kelimelerin tarihini ve kültürünü anlamak için önemlidir.

İştikakın Önemi

İştikak, kelimelerin tarihini ve kültürünü anlamak için önemlidir. Kelimelerin kökenini bilmek, anlamlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, yeni kelimelerin nasıl oluştuğunu bilmek, dilimizin nasıl değiştiğini ve geliştiğini anlamamıza yardımcı olur.

İştikak Türleri

İştikak, iki ana türe ayrılır:

 • İç iştikak: Kelimenin kendi içindeki unsurlardan türetilmesidir. Örneğin, “elma” kelimesi “el” ve “ma” kelimelerinden türemiştir.
 • Dış iştikak: Kelimenin başka bir dilden veya kültürden ödünç alınmasıdır. Örneğin, “telefon” kelimesi Yunanca “tele” (uzak) ve “fon” (ses) kelimelerinden türemiştir.

İştikak Yöntemleri

İştikak, çeşitli yöntemlerle yapılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ek getirme: Kelimeye bir ek getirilerek yeni bir kelime türetilir. Örneğin, “elma” kelimesine “-lik” eki getirilerek “elmalık” kelimesi türetilmiştir.
 • Ön ek getirme: Kelimenin başına bir ön ek getirilerek yeni bir kelime türetilir. Örneğin, “elma” kelimesine “elma” ön eki getirilerek “elma ağacı” kelimesi türetilmiştir.
 • Kısaltma: Kelimenin bir kısmının alınarak yeni bir kelime türetilir. Örneğin, “telefon” kelimesinin kısaltması olan “tel” kelimesi türetilmiştir.
 • Birleştirme: İki veya daha fazla kelimenin birleştirilerek yeni bir kelime türetilir. Örneğin, “elma” ve “ağaç” kelimelerinin birleştirilmesiyle “elma ağacı” kelimesi türetilmiştir.

İştikak Örnekleri

 • Elma: El ve ma kelimelerinden türemiştir.
 • Telefon: Yunanca tele (uzak) ve fon (ses) kelimelerinden türemiştir.
 • Bilgisayar: Bilgi ve saymak kelimelerinden türemiştir.
 • Araba: Arapça araba (tekerlekli taşıt) kelimesinden türemiştir.
 • Kitap: Arapça kitab (yazılı belge) kelimesinden türemiştir.

Sonuç

İştikak, kelimelerin kökenini ve nasıl türetildiğini inceleyen dilbilim dalıdır. Kelimelerin anlamlarının nasıl değiştiğini ve yeni kelimelerin nasıl oluştuğunu araştırır. İştikak, kelimelerin tarihini ve kültürünü anlamak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi