iyice

“İyice” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“İyice” ifadesi, Türkçe’de “tamamen”, “kesinlikle” veya “derinlemesine” anlamlarına gelen yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. İngilizce’de ise “thoroughly”, “completely” veya “fully” sözcükleriyle eş anlamlıdır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “thoroughly” sözcüğü, bir şeyi eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde yapma anlamına gelir. Bir işi “thoroughly” yapmak, onu dikkatli bir şekilde ve tüm yönleriyle ele almak demektir. Örneğin:

 • “I thoroughly cleaned the house before the guests arrived.” (Misafirler gelmeden önce evi iyice temizledim.)
 • “The doctor thoroughly examined the patient before making a diagnosis.” (Doktor, tanı koymadan önce hastayı iyice muayene etti.)

“Completely” sözcüğü ise bir şeyin eksiksiz veya tam olduğunu ifade eder. Bir şey “completely” ise, hiçbir eksikliği veya kusuru yoktur. Örneğin:

 • “The project is completely finished.” (Proje tamamen bitti.)
 • “I am completely satisfied with the service I received.” (Aldığım hizmetten tamamen memnunum.)

“Fully” sözcüğü de “completely” ile benzer bir anlama sahiptir, ancak genellikle bir şeyin kapasitesini veya derecesini vurgulamak için kullanılır. Bir şey “fully” ise, tamamen dolu veya kapasitesinin tamamındadır. Örneğin:

 • “The stadium was fully packed for the concert.” (Konser için stadyum tamamen doluydu.)
 • “I am fully aware of the risks involved.” (İlgili risklerin tamamen farkındayım.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “iyice” ifadesi, bir şeyi eksiksiz, kesin veya derinlemesine yapma anlamına gelir. Bir işi “iyice” yapmak, onu dikkatli bir şekilde ve tüm yönleriyle ele almak demektir. Örneğin:

 • “Ödevi iyice okumadan cevaplama.” (Ödevi iyice okumadan cevaplama.)
 • “Doktor hastayı iyice muayene etti.” (Doktor hastayı iyice muayene etti.)

“İyice” ifadesi ayrıca bir şeyin derecesini veya yoğunluğunu vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin:

 • “Çok iyice üşüdüm.” (Çok üşüdüm.)
 • “Bu konuyu iyice anladım.” (Bu konuyu iyice anladım.)

Kullanım Örnekleri

“İyice” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı kullanım örnekleri:

 • İngilizce:
  • “I need to thoroughly research this topic before I can write a report.” (Bir rapor yazmadan önce bu konuyu iyice araştırmam gerekiyor.)
  • “The company completely overhauled its operations to improve efficiency.” (Şirket, verimliliği artırmak için operasyonlarını tamamen elden geçirdi.)
  • “I am fully committed to this project and will do everything I can to make it a success.” (Bu projeye tamamen bağlıyım ve başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım.)
 • Türkçe:
  • “Önce iyice düşün, sonra karar ver.” (Önce iyice düşün, sonra karar ver.)
  • “Bu işi iyice yapmazsan, başın derde girer.” (Bu işi iyice yapmazsan, başın derde girer.)
  • “Bu konuyu iyice anlamak için çok çalıştım.” (Bu konuyu iyice anlamak için çok çalıştım.)

Sonuç

“İyice” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Bir şeyi eksiksiz, kesin veya derinlemesine yapma anlamına gelir. Bu ifade, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve bir şeyin derecesini veya yoğunluğunu vurgulamak için de kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi