jöh ne demek

Jöh Ne Demek?

Jöh, Türkçede “çok” veya “çok fazla” anlamına gelen bir ünlemdir. Genellikle bir şeyin çokluğunu veya fazlalığını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Jöh çok yemek yedim” veya “Jöh çok para harcadım” gibi cümlelerde kullanılır.

Jöh kelimesi, Türkçede çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. İlk olarak 11. yüzyılda yazılmış olan Kutadgu Bilig adlı eserde geçmektedir. Bu eserde, jöh kelimesi “çok” anlamında kullanılmıştır.

Jöh kelimesi, günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle konuşma dilinde çok yaygındır. Yazılı dilde ise daha az kullanılır.

Jöh kelimesinin eş anlamlıları arasında “çok”, “pek çok”, “birçok”, “sayısız” ve “sonsuz” gibi kelimeler yer almaktadır.

Jöh Kelimesinin Kullanım Alanları

Jöh kelimesi, günlük hayatta birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi alanlarda kullanılır:

  • Yemek: “Jöh çok yemek yedim.”
  • Para: “Jöh çok para harcadım.”
  • Zaman: “Jöh çok zaman harcadım.”
  • Emek: “Jöh çok emek verdim.”
  • Bilgi: “Jöh çok bilgi öğrendim.”
  • Deneyim: “Jöh çok deneyim kazandım.”

Jöh Kelimesiyle İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi