jön türk ne demek

Jön Türkler

Jön Türkler, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet gösteren bir siyasi hareketti. Hareketin amacı, imparatorluğu modernleştirmek ve demokratikleştirmekti. Jön Türkler, imparatorluğun içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara çözüm bulmak için çalıştılar.

Jön Türkler hareketi, 1865 yılında kurulan Genç Osmanlılar Derneği’nin bir devamıydı. Genç Osmanlılar Derneği, imparatorluğun içinde bulunduğu sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek için kurulan bir örgüt idi. Dernek, kısa sürede kapatıldı, ancak üyeleri faaliyetlerine devam ettiler.

1876 yılında, Jön Türkler hareketi ilk kez açıkça ortaya çıktı. Bu yıl, Midhat Paşa’nın başbakanlığı sırasında, Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi. Anayasa, imparatorlukta meşruti bir yönetim kurulmasını öngörüyordu. Ancak, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve yerine V. Murad’ın getirilmesiyle, anayasa yürürlüğe konulamadı.

1878 yılında, Jön Türkler hareketi tekrar canlandı. Bu yıl, Berlin Antlaşması imzalandı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları önemli ölçüde küçüldü. Antlaşma, Jön Türkler arasında büyük bir öfkeye yol açtı ve hareketi güçlendirdi.

1896 yılında, Jön Türkler hareketi ilk kez silahlı bir ayaklanma başlattı. Ayaklanma, Selanik’te başladı ve kısa sürede diğer şehirlere yayıldı. Ayaklanma, Sultan II. Abdülhamid tarafından bastırıldı, ancak Jön Türkler hareketi güçlenmeye devam etti.

1908 yılında, Jön Türkler hareketi ikinci kez silahlı bir ayaklanma başlattı. Ayaklanma, yine Selanik’te başladı ve kısa sürede diğer şehirlere yayıldı. Ayaklanma, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve yerine V. Mehmed Reşad’ın getirilmesiyle sonuçlandı.

Jön Türkler hareketi, 1908 yılında iktidara geldikten sonra, imparatorluğu modernleştirmek ve demokratikleştirmek için bir dizi reform başlattı. Bu reformlar arasında, meclisin yeniden açılması, siyasi partilerin kurulması, basın özgürlüğünün sağlanması ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi yer alıyordu.

Jön Türkler hareketi, 1913 yılında, Balkan Savaşları’nın başlamasıyla birlikte iktidardan düştü. Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının önemli ölçüde küçülmesine yol açtı ve Jön Türkler hareketinin itibarını zedeledi.

Jön Türkler hareketi, 1918 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte sona erdi. Ancak, hareketin fikirleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında etkili oldu.

Jön Türkler hareketiyle ilgili faydalı siteler:

Jön Türkler hareketiyle ilgili dosyalar:


Yayımlandı

kategorisi