jüvenil ne demek

Jüvenil

Jüvenil, Latince “genç” anlamına gelen “juvenis” kelimesinden türemiştir. Genellikle genç veya olgunlaşmamış bir bireyi tanımlamak için kullanılır. Jüvenil terimi, biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Biyolojide Jüvenil

Biyolojide, jüvenil terimi, olgunluğa ulaşmamış bir organizmayı tanımlamak için kullanılır. Bu, hayvanlar, bitkiler ve mantarlar dahil olmak üzere tüm canlı organizmalar için geçerlidir. Jüvenil organizmalar, genellikle yetişkinlerden daha küçük, daha az gelişmiş ve daha az üreme yeteneğine sahiptir.

Psikolojide Jüvenil

Psikolojide, jüvenil terimi, ergenlik dönemindeki bir çocuğu veya genci tanımlamak için kullanılır. Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve genellikle 12 ila 18 yaşları arasında gerçekleşir. Ergenlik döneminde, çocuklar ve gençler fiziksel, duygusal ve sosyal olarak önemli değişiklikler yaşarlar.

Sosyolojide Jüvenil

Sosyolojide, jüvenil terimi, genç suçluları tanımlamak için kullanılır. Genç suçlular, genellikle 18 yaşından küçük olan ve suç işleyen kişilerdir. Genç suçlular, genellikle yetişkin suçlulardan daha az ciddi suçlar işlerler, ancak yine de toplum için bir tehdit oluşturabilirler.

Hukukta Jüvenil

Hukukta, jüvenil terimi, genç suçlular için özel olarak tasarlanmış hukuk sistemini tanımlamak için kullanılır. Jüvenil hukuk sistemi, genç suçluların yetişkin suçlularla aynı şekilde cezalandırılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Jüvenil hukuk sisteminde, genç suçlulara genellikle rehabilitasyon ve eğitim programları uygulanır.

Jüvenil ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi