kafes sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kafes kelimesinin manası:

  1. Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme.
  2. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme.
  3. Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper
    Örnek: Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş. Y. Z. Ortaç
  4. Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti.
  5. Hapishane.
  6. Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer.
  7. Tarayıcı demetin bir resmi oluşturduğunda ortaya çıkan, alt alta sıralanmış yatay çizgilerden oluşan dikdörtgen biçim.

kafes ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları