ulus

  1. Millet

    Örnek:

    Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen. B. K. Çağlar

  2. Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü,ulusal kültür.

  3. 1. millet, halk, insan topluluğu. 2. göçebe. 3. oba, aşiret, kavim.

  4. Millet, halk, insan topluluğu.

  5. Göçebe.

  6. Oba, aşiret kavim.


Yayımlandı

kategorisi