kalitatif nedir

Kalitatif Nedir?

Kalitatif, niteliksel veya nitel anlamına gelen bir kelimedir. Kalitatif araştırma, nicel araştırmanın aksine, sayısal veriler yerine sözcüklerle ifade edilen verilerle ilgilenir. Kalitatif araştırma, insanların deneyimlerini, inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını anlamak için kullanılır.

Kalitatif araştırma, genellikle küçük bir grup insanla yapılır. Araştırmacı, katılımcılarla görüşmeler yapar, gözlemler yapar ve belgeleri inceler. Daha sonra, toplanan verileri analiz ederek bir sonuca ulaşır.

Kalitatif araştırma, nicel araştırmaya göre daha esnek ve keşfedici bir yöntemdir. Araştırmacı, önceden belirlenmiş bir hipoteze bağlı kalmadan, araştırma sürecinde yeni bilgiler keşfedebilir. Kalitatif araştırma, ayrıca, insanların deneyimlerini daha derinlemesine anlamak için kullanılır.

Kalitatif araştırma, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, sosyoloji, psikoloji, eğitim, sağlık ve işletme gibi alanlarda kalitatif araştırmalar yapılır.

Kalitatif Araştırmanın Özellikleri

 • Sayısal veriler yerine sözcüklerle ifade edilen verilerle ilgilenir.
 • Genellikle küçük bir grup insanla yapılır.
 • Araştırmacı, katılımcılarla görüşmeler yapar, gözlemler yapar ve belgeleri inceler.
 • Daha sonra, toplanan verileri analiz ederek bir sonuca ulaşır.
 • Esnek ve keşfedici bir yöntemdir.
 • Araştırmacı, önceden belirlenmiş bir hipoteze bağlı kalmadan, araştırma sürecinde yeni bilgiler keşfedebilir.
 • İnsanların deneyimlerini daha derinlemesine anlamak için kullanılır.

Kalitatif Araştırmanın Türleri

Kalitatif araştırmanın birçok farklı türü vardır. En yaygın kalitatif araştırma türleri şunlardır:

 • Görüşme: Araştırmacı, katılımcılarla yüz yüze veya telefonla görüşmeler yapar.
 • Gözlem: Araştırmacı, katılımcıları doğal ortamlarında gözlemler.
 • Belge incelemesi: Araştırmacı, katılımcıların yazdığı veya ürettiği belgeleri inceler.
 • Odak grup çalışması: Araştırmacı, belirli bir konuyla ilgili olarak küçük bir grup insanla tartışma yapar.
 • Etnografya: Araştırmacı, belirli bir kültür veya topluluğun üyeleriyle uzun süreli bir süre boyunca yaşar ve onları gözlemler.

Kalitatif Araştırmanın Avantajları

 • İnsanların deneyimlerini daha derinlemesine anlamak için kullanılır.
 • Esnek ve keşfedici bir yöntemdir.
 • Araştırmacı, önceden belirlenmiş bir hipoteze bağlı kalmadan, araştırma sürecinde yeni bilgiler keşfedebilir.
 • Katılımcıların doğal ortamlarında gözlemlenmesi mümkündür.
 • Belge incelemesi yapılarak geçmişe yönelik veriler elde edilebilir.

Kalitatif Araştırmanın Dezavantajları

 • Nicel araştırmaya göre daha az genelleştirilebilir.
 • Araştırmacının önyargıları araştırma sonuçlarını etkileyebilir.
 • Verilerin analizi zaman alıcı ve zor olabilir.
 • Katılımcıların gizliliğini korumak zor olabilir.

Kalitatif Araştırmanın Kullanım Alanları

Kalitatif araştırma, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, sosyoloji, psikoloji, eğitim, sağlık ve işletme gibi alanlarda kalitatif araştırmalar yapılır.

Kalitatif araştırma, genellikle, nicel araştırma ile birlikte kullanılır. Nicel araştırma, sayısal verilerle ilgilenirken, kalitatif araştırma, sözcüklerle ifade edilen verilerle ilgilenir. Bu iki araştırma yöntemi birlikte kullanıldığında, daha kapsamlı ve derinlemesine bir anlayış elde edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi