kalite yönetim sistemi nedir

Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Kalite yönetim sistemi (KYS), bir kuruluşun kalite politikalarını, hedeflerini ve prosedürlerini tanımlayan ve uygulayan bir yönetim sistemidir. KYS, bir kuruluşun ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılır.

KYS’nin temel amacı, bir kuruluşun ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmektir. Bu, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ürünler ve hizmetler üretmek ve sunmak anlamına gelir. KYS ayrıca, bir kuruluşun kaynaklarını daha verimli kullanmasını ve maliyetlerini düşürmesini sağlar.

KYS’nin temel unsurları şunlardır:

 • Kalite politikası: Kuruluşun kalite hedeflerini ve ilkelerini belirleyen bir belgedir.
 • Kalite hedefleri: Kuruluşun kalite politikasını gerçekleştirmek için belirlenen hedeflerdir.
 • Kalite prosedürleri: Kuruluşun kalite hedeflerine ulaşmak için uyguladığı prosedürlerdir.
 • Kalite kayıtları: Kuruluşun kalite performansını izlemek için tuttuğu kayıtlar.
 • Kalite denetimleri: Kuruluşun kalite performansını değerlendirmek için yaptığı denetimler.

KYS, bir kuruluşun tüm faaliyetlerini kapsayan bir sistemdir. Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve yönetim gibi tüm birimler KYS’nin kapsamındadır. KYS, bir kuruluşun tüm çalışanlarının katılımıyla uygulanır.

KYS’nin faydaları şunlardır:

 • Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Üretkenliğin artırılması
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Rekabet gücünün artırılması
 • Marka itibarının yükseltilmesi

KYS, bir kuruluşun başarısı için olmazsa olmaz bir unsurdur. KYS’yi etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlar, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirir, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet gücünü yükseltir.

KYS’nin Tarihçesi

KYS’nin tarihi, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. İlk KYS’ler, üretim sektöründe ortaya çıkmıştır. Bu sistemler, ürün kalitesini iyileştirmek ve hataları azaltmak için kullanılmıştır.

1950’li yıllarda, KYS’ler hizmet sektörüne de yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde, KYS’ler müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek için kullanılmıştır.

1980’li yıllarda, KYS’ler uluslararası alanda kabul görmeye başlamıştır. Bu dönemde, ISO 9000 serisi standartları yayınlanmıştır. ISO 9000 serisi standartları, KYS’lerin nasıl kurulacağı ve uygulanacağı konusunda rehberlik sağlamıştır.

1990’lı yıllarda, KYS’ler sürekli iyileştirme kavramıyla bütünleşmiştir. Bu dönemde, KYS’ler ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için kullanılmıştır.

2000’li yıllarda, KYS’ler bilgi teknolojileriyle entegre edilmeye başlamıştır. Bu dönemde, KYS’ler daha verimli ve etkili bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Günümüzde, KYS’ler tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. KYS’ler, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

KYS’nin Türleri

KYS’ler, kuruluşların ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Ancak, genel olarak KYS’ler iki ana gruba ayrılır:

 • Genel KYS’ler: Genel KYS’ler, tüm sektörlerde uygulanabilen KYS’lerdir. ISO 9000 serisi standartları, genel KYS’lere örnektir.
 • Sektörel KYS’ler: Sektörel KYS’ler, belirli bir sektöre özgü KYS’lerdir. Örneğin, otomotiv sektöründe kullanılan KYS’ler, otomotiv sektörüne özgü gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

KYS’ler ayrıca, uygulandıkları kuruluşun büyüklüğüne göre de farklılık göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için özel olarak tasarlanmış KYS’ler bulunmaktadır.

KYS’nin Faydaları

KYS’nin faydaları şunlardır:

 • Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Üretkenliğin artırılması
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Rekabet gücünün artırılması
 • Marka itibarının yükseltilmesi

KYS, bir kuruluşun başarısı için olmazsa olmaz bir unsurdur. KYS’yi etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlar, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirir, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet gücünü yükseltir.

KYS’nin Uygulama Adımları

KYS’yi uygulamak için şu adımlar izlenebilir:

 1. Kalite politikasının belirlenmesi
 2. Kalite hedeflerinin belirlenmesi
 3. Kalite prosedürlerinin oluşturulması
 4. Kalite kayıtlarının tutulması
 5. Kalite denetimlerinin yapılması
 6. Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

KYS’yi uygulamak zaman ve emek gerektiren bir süreçtir. Ancak, KYS’yi etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlar, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirir, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet gücünü yükseltir.


Yayımlandı

kategorisi