kapalı inovasyon nedir

Kapalı İnovasyon

Kapalı inovasyon, bir şirketin veya kuruluşun, yeni ürünler, hizmetler veya süreçler geliştirmek için kendi iç kaynaklarına ve çalışanlarına güvendiği bir inovasyon türüdür. Bu yaklaşımda, şirket dışındaki kaynaklar veya işbirlikleri sınırlı bir şekilde kullanılır veya hiç kullanılmaz. Kapalı inovasyon, şirketin kendi bilgi ve uzmanlığına dayandığı için daha kontrollü ve öngörülebilir bir süreçtir. Ancak, şirketin dışındaki yeni fikirlerden ve teknolojilerden yararlanamaması nedeniyle daha az yaratıcı ve yenilikçi olabilir.

Kapalı İnovasyonun Avantajları

 • Daha kontrollü ve öngörülebilir bir süreçtir.
 • Şirketin kendi bilgi ve uzmanlığına dayandığı için daha güvenilirdir.
 • Şirketin fikri mülkiyet haklarını korumasını kolaylaştırır.
 • Şirketin rekabet avantajını korumasını kolaylaştırır.

Kapalı İnovasyonun Dezavantajları

 • Daha az yaratıcı ve yenilikçi olabilir.
 • Şirketin dışındaki yeni fikirlerden ve teknolojilerden yararlanamaması nedeniyle daha az etkili olabilir.
 • Şirketin daha fazla kaynak ayırmasını gerektirebilir.
 • Şirketin daha fazla risk almasını gerektirebilir.

Kapalı İnovasyonun Örnekleri

 • Apple’ın iPhone’u geliştirme süreci.
 • Google’ın Android işletim sistemini geliştirme süreci.
 • Microsoft’un Windows işletim sistemini geliştirme süreci.
 • Amazon’un Kindle e-okuyucusunu geliştirme süreci.
 • Tesla’nın elektrikli otomobillerini geliştirme süreci.

Kapalı İnovasyonun Geleceği

Kapalı inovasyon, şirketlerin yeni ürünler, hizmetler veya süreçler geliştirmek için kullandıkları temel yöntemlerden biri olmaya devam edecektir. Ancak, şirketler giderek daha fazla açık inovasyon yöntemlerine yönelmektedirler. Açık inovasyon, şirketlerin yeni fikirler ve teknolojiler geliştirmek için dış kaynaklardan yararlandığı bir inovasyon türüdür. Açık inovasyon, şirketlerin daha yaratıcı ve yenilikçi olmalarını sağlayabilir, ancak aynı zamanda daha fazla risk içerebilir.

Şirketler, kapalı inovasyon ve açık inovasyon yöntemlerini bir arada kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirler. Kapalı inovasyon, şirketin kendi bilgi ve uzmanlığına dayalı olarak yeni fikirler ve teknolojiler geliştirmek için kullanılırken, açık inovasyon, şirketin dışındaki kaynaklardan yararlanarak yeni fikirler ve teknolojiler geliştirmek için kullanılır. Bu şekilde, şirketler hem daha kontrollü ve öngörülebilir bir süreç elde edebilirler hem de daha yaratıcı ve yenilikçi olabilirler.

Sonuç

Kapalı inovasyon, şirketlerin yeni ürünler, hizmetler veya süreçler geliştirmek için kullandıkları temel yöntemlerden biridir. Kapalı inovasyon, şirketin kendi bilgi ve uzmanlığına dayandığı için daha kontrollü ve öngörülebilir bir süreçtir. Ancak, şirketin dışındaki yeni fikirlerden ve teknolojilerden yararlanamaması nedeniyle daha az yaratıcı ve yenilikçi olabilir. Şirketler, kapalı inovasyon ve açık inovasyon yöntemlerini bir arada kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirler.


Yayımlandı

kategorisi