kesikli değişken nedir

Kesikli Değişken Nedir?

Kesikli değişken, yalnızca belirli değerleri alabilen bir değişkendir. Örneğin, bir kişinin yaşı veya bir arabanın koltuk sayısı kesikli değişkenlerdir. Bu değişkenler yalnızca tam sayı değerleri alabilirler.

Kesikli değişkenler, sürekli değişkenlerin aksine, aralarında boşluklar bulunan değerler alabilirler. Örneğin, bir kişinin yaşı 10, 11 veya 12 olabilir, ancak 10,5 veya 11,5 olamaz.

Kesikli değişkenler, genellikle sayma veya sınıflandırma yoluyla ölçülürler. Örneğin, bir kişinin yaşı, doğum tarihinden itibaren geçen yıllar sayılarak ölçülür. Bir arabanın koltuk sayısı ise, arabadaki koltukların sayılmasıyla ölçülür.

Kesikli değişkenler, istatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılırlar. Örneğin, bir araştırmacı, iki grup arasındaki yaş farkını karşılaştırmak için kesikli değişken olan yaşı kullanabilir.

Kesikli Değişkenlerin Özellikleri

  • Kesikli değişkenler, yalnızca belirli değerleri alabilirler.
  • Kesikli değişkenler, aralarında boşluklar bulunan değerler alabilirler.
  • Kesikli değişkenler, genellikle sayma veya sınıflandırma yoluyla ölçülürler.
  • Kesikli değişkenler, istatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılırlar.

Kesikli Değişkenlere Örnekler

  • Bir kişinin yaşı
  • Bir arabanın koltuk sayısı
  • Bir sınıftaki öğrenci sayısı
  • Bir ülkenin nüfusu
  • Bir şirketin çalışan sayısı

Kesikli Değişkenlerin Kullanımı

Kesikli değişkenler, istatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılırlar. Örneğin, bir araştırmacı, iki grup arasındaki yaş farkını karşılaştırmak için kesikli değişken olan yaşı kullanabilir. Bir diğer araştırmacı ise, bir ülkenin nüfusunun zaman içindeki değişimini incelemek için kesikli değişken olan nüfusu kullanabilir.

Kesikli değişkenler, ayrıca, karar verme süreçlerinde de kullanılırlar. Örneğin, bir şirket, yeni bir ürünün fiyatını belirlemek için, ürünün hedef pazarının yaş dağılımını dikkate alabilir.

Sonuç

Kesikli değişkenler, yalnızca belirli değerleri alabilen değişkenlerdir. Bu değişkenler, aralarında boşluklar bulunan değerler alabilirler ve genellikle sayma veya sınıflandırma yoluyla ölçülürler. Kesikli değişkenler, istatistiksel analizlerde ve karar verme süreçlerinde sıklıkla kullanılırlar.


Yayımlandı

kategorisi