kesir nedir 5 sınıf

Kesir Nedir?

Kesir, bir bütünün eşit parçalara bölünmesiyle elde edilen parçalardan bir veya birkaçının ifade edilmesidir. Kesirler, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ve kullandığımız matematiksel ifadelerdir.

Kesirlerin Gösterimi

Kesirler, iki sayının birbirine bölünmesiyle gösterilir. Bölünen sayı, kesrin paydası, bölen sayı ise kesrin payı olarak adlandırılır. Kesirler, pay ve paydanın bir çizgi ile ayrılmasıyla gösterilir. Örneğin, 1/2 kesri, bir bütünün iki eşit parçadan birini ifade eder.

Kesirlerin Türleri

Kesirler, çeşitli özelliklerine göre farklı türlere ayrılır. Bu türler şunlardır:

 • Gerçek Kesirler: Gerçek kesirler, paydası payından büyük olan kesirlerdir. Örneğin, 1/2, 2/3, 3/4 gerçek kesirlerdir.
 • Görünürde Kesirler: Görünürde kesirler, paydası payından küçük olan kesirlerdir. Örneğin, 3/2, 4/3, 5/4 görünürde kesirlerdir.
 • Tam Kesirler: Tam kesirler, paydası payına eşit olan kesirlerdir. Örneğin, 1/1, 2/2, 3/3 tam kesirlerdir.
 • Karma Kesirler: Karma kesirler, bir tam sayı ve bir gerçek kesrin birleştirilmesiyle oluşan kesirlerdir. Örneğin, 1 1/2, 2 2/3, 3 3/4 karma kesirlerdir.

Kesirlerin İşlemleri

Kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir. Bu işlemler şunlardır:

 • Toplama ve Çıkarma: Kesirlerin toplanması ve çıkarılması, paydaları eşit olan kesirler için yapılır. Paydaları eşit olmayan kesirler, önce ortak paydaya getirilerek toplanır veya çıkarılır.
 • Çarpma ve Bölme: Kesirlerin çarpılması, payların ve paydaların ayrı ayrı çarpılmasıyla yapılır. Kesirlerin bölünmesi ise, bölünen kesrin tersinin çarpan olarak kullanılmasıyla yapılır.
 • Kesirlerin Basitleştirilmesi: Kesirler, pay ve paydası ortak bir sayıya bölünerek basitleştirilebilir. Basitleştirilmiş kesir, daha basit bir ifadeye sahip olur ve hesaplamaları kolaylaştırır.

Kesirlerin Kullanım Alanları

Kesirler, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Matematik: Kesirler, matematiğin temel kavramlarından biridir ve birçok matematiksel işlemde kullanılır.
 • Fizik: Kesirler, fizikte hareket, kuvvet, ivme gibi kavramların ifade edilmesinde kullanılır.
 • Kimya: Kesirler, kimyada bileşiklerin oranlarını ve konsantrasyonlarını ifade etmek için kullanılır.
 • Mühendislik: Kesirler, mühendislikte ölçümleri, hesaplamaları ve tasarımları ifade etmek için kullanılır.
 • Ekonomi: Kesirler, ekonomide faiz oranlarını, enflasyon oranlarını ve diğer ekonomik göstergeleri ifade etmek için kullanılır.

Kesirler, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ve kullandığımız matematiksel ifadelerdir. Kesirlerin türlerini, işlemlerini ve kullanım alanlarını bilmek, matematikte ve diğer alanlarda başarılı olmak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi