kök hücre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kök hücre kelimesinin manası:

  1. İnsan vücudunu oluşturan, sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkânına sahip ana hücre.
  2. Embriyolarda ve erginlerde her çeşit hücreye farklılaşabilme yeteneğini sürdüren, bölünerek değişik hücre tiplerine dönüşebilen, erginlerde hücre yenilenmesini sağlayan çok yönlü hücre.
  3. Tüm kan hücrelerinin oluşumunu sağlayan kemik iliğindeki multipotent hücre, hematopetik kök hücre, projenitor hücre, stem hücre.

kök hücre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları