kom nedir coğrafya

Kom Nedir?

Kom, İran’ın kuzeydoğusunda yer alan bir şehirdir. Şehir, Hazar Denizi’nin güney kıyısında, Elburz Dağları’nın eteklerinde yer almaktadır. Kom, İran’ın en önemli dini merkezlerinden biridir ve Şii Müslümanların kutsal şehri olarak kabul edilir. Şehirde, Hz. Fatıma Masume’nin türbesi bulunmaktadır. Kom, aynı zamanda önemli bir eğitim ve kültür merkezidir. Şehirde, Kom Üniversitesi ve birçok müze bulunmaktadır.

Kom’un Coğrafyası

Kom, Hazar Denizi’nin güney kıyısında, Elburz Dağları’nın eteklerinde yer almaktadır. Şehir, deniz seviyesinden 920 metre yüksekliktedir. Kom’un iklimi, ılıman karasal iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Şehrin ortalama sıcaklığı, Ocak ayında 4,5 santigrat derece, Temmuz ayında ise 27 santigrat derecedir. Kom’un yıllık ortalama yağış miktarı, 250 milimetredir.

Kom’un Tarihi

Kom’un tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Şehir, ilk olarak MÖ 6. yüzyılda Persler tarafından kurulmuştur. Kom, daha sonra sırasıyla İskender, Partlar, Sasani’ler ve Araplar tarafından yönetilmiştir. 11. yüzyılda, şehir Selçuklu Türkleri tarafından ele geçirilmiştir. Selçuklu döneminde, Kom önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. 13. yüzyılda, şehir Moğollar tarafından yıkılmıştır. Moğol istilasından sonra, Kom yeniden inşa edilmiş ve önemli bir dini merkez haline gelmiştir. 16. yüzyılda, şehir Safevi hanedanı tarafından ele geçirilmiştir. Safevi döneminde, Kom’da birçok cami ve medrese inşa edilmiştir. 18. yüzyılda, şehir Afganlar tarafından işgal edilmiştir. Afgan işgalinden sonra, Kom yeniden Safevi hanedanı tarafından ele geçirilmiştir. 19. yüzyılda, şehir Kaçar hanedanı tarafından ele geçirilmiştir. Kaçar döneminde, Kom’da birçok okul ve hastane inşa edilmiştir. 20. yüzyılda, şehir Pehlevi hanedanı tarafından yönetilmiştir. Pehlevi döneminde, Kom’da birçok sanayi tesisi kurulmuştur. 1979 yılında, İran’da İslam Devrimi gerçekleşmiş ve Kom, devrimin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kom’un Ekonomisi

Kom’un ekonomisi, sanayi, ticaret ve turizme dayanmaktadır. Şehirde, otomobil, tekstil, gıda ve ilaç gibi birçok sanayi tesisi bulunmaktadır. Kom, aynı zamanda önemli bir ticaret merkezidir. Şehirde, birçok alışveriş merkezi ve pazar bulunmaktadır. Kom, Şii Müslümanların kutsal şehri olarak kabul edildiği için, önemli bir turizm merkezidir. Şehirde, Hz. Fatıma Masume’nin türbesi ve birçok tarihi yapı bulunmaktadır.

Kom’un Nüfusu

Kom’un nüfusu, 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 1,2 milyon kişidir. Şehrin nüfusu, son yıllarda hızla artmaktadır. Kom’un nüfusu, çoğunlukla Farslardan oluşmaktadır. Şehirde, Azeriler, Kürtler ve Türkmenler gibi diğer etnik gruplar da yaşamaktadır.

Kom’un Kültürü

Kom’un kültürü, İslam kültürü ile İran kültürünün bir sentezidir. Şehirde, birçok cami, medrese ve türbe bulunmaktadır. Kom, aynı zamanda önemli bir eğitim ve kültür merkezidir. Şehirde, Kom Üniversitesi ve birçok müze bulunmaktadır. Kom’un mutfağı, İran mutfağı ile benzerlikler göstermektedir. Şehrin en ünlü yemekleri arasında, aş-e reşhte, dizi ve tahçin bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi