kompleman nedir

Kompleman Sistemi

Kompleman sistemi, vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Kompleman proteinleri, vücutta doğal olarak bulunan ve enfeksiyon sırasında aktive olan bir dizi proteindir. Bu proteinler, enfeksiyöz ajanları yok etmek, iltihabı düzenlemek ve bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini aktive etmek gibi çeşitli işlevlere sahiptir.

Kompleman sistemi, üç ana yolla aktive olabilir:

 • Klasik yol: Bu yol, antikorların antijenlere bağlanmasıyla başlar. Antikorlar, vücudun enfeksiyöz ajanları tanıyan proteinleridir. Antijenler ise, enfeksiyöz ajanların yüzeyinde bulunan ve antikorların bağlandığı moleküllerdir. Antikorlar antijenlere bağlandığında, kompleman sisteminin ilk proteinleri aktive olur ve bir dizi reaksiyon başlar.
 • Alternatif yol: Bu yol, antikorların varlığı olmadan aktive olabilir. Alternatif yol, enfeksiyöz ajanların yüzeyindeki belirli moleküller tarafından aktive edilir. Bu moleküller, kompleman sisteminin ilk proteinlerine bağlanır ve bir dizi reaksiyon başlar.
 • Lektin yolu: Bu yol, lektin adı verilen proteinler tarafından aktive edilir. Lektinler, enfeksiyöz ajanların yüzeyindeki belirli molekülleri tanıyan proteinlerdir. Lektinler enfeksiyöz ajanlara bağlandığında, kompleman sisteminin ilk proteinleri aktive olur ve bir dizi reaksiyon başlar.

Kompleman sisteminin aktivasyonu, bir dizi reaksiyona yol açar. Bu reaksiyonlar, enfeksiyöz ajanları yok etmek, iltihabı düzenlemek ve bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini aktive etmek gibi çeşitli işlevlere sahiptir.

Kompleman sisteminin işlevleri şunlardır:

 • Enfeksiyöz ajanları yok etmek: Kompleman proteinleri, enfeksiyöz ajanların hücre zarlarına zarar vererek onları yok edebilir. Bu, enfeksiyöz ajanların çoğalmasını ve yayılmasını önler.
 • İltihabı düzenlemek: Kompleman proteinleri, iltihabı düzenleyen çeşitli moleküllerin üretimini uyarır. Bu moleküller, enfeksiyon bölgesine beyaz kan hücrelerinin göçünü sağlar ve enfeksiyonun yayılmasını önler.
 • Bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini aktive etmek: Kompleman proteinleri, bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini aktive ederek enfeksiyona karşı daha güçlü bir yanıt oluşturulmasını sağlar. Örneğin, kompleman proteinleri, antikor üretimini uyarır ve beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırır.

Kompleman sistemi, vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Kompleman proteinleri, enfeksiyöz ajanları yok etmek, iltihabı düzenlemek ve bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini aktive etmek gibi çeşitli işlevlere sahiptir.

Kompleman sisteminin bozuklukları

Kompleman sisteminin bozuklukları, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilir. Kompleman sisteminin bozuklukları, genetik veya edinsel olabilir.

Genetik kompleman sisteminin bozuklukları şunlardır:

 • Kalıtsal anjiyoödem: Bu hastalık, kompleman sisteminin C1 inhibitörü adı verilen proteininin eksikliği veya işlevsizliği nedeniyle oluşur. Kalıtsal anjiyoödem, ciltte, mukozalarda ve iç organlarda şişmeye neden olur.
 • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri: Bu hastalık, kompleman sisteminin C5 adı verilen proteininin eksikliği veya işlevsizliği nedeniyle oluşur. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri, kırmızı kan hücrelerinin yıkımına ve anemiye neden olur.

Edinsel kompleman sisteminin bozuklukları şunlardır:

 • Otoimmün hastalıklar: Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına karşı antikor ürettiği hastalıklardır. Otoimmün hastalıklar, kompleman sisteminin aktivasyonuna ve doku hasarına yol açabilir.
 • Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, kompleman sisteminin bozukluklarına neden olabilir. Örneğin, HIV enfeksiyonu, kompleman sisteminin C3 adı verilen proteininin eksikliğine neden olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, kompleman sisteminin bozukluklarına neden olabilir. Örneğin, penisilin ve diğer antibiyotikler, kompleman sisteminin C3 adı verilen proteininin eksikliğine neden olabilir.

Kompleman sisteminin bozuklukları, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilir. Bu nedenle, kompleman sisteminin bozukluğu olan kişilerin enfeksiyonlardan korunmak için özel önlemler almaları gerekir.


Yayımlandı

kategorisi