korporasyon nedir

Korporasyon Nedir?

Korporasyon, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu ve ortak bir amaç doğrultusunda faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Korporasyonlar, şirketler, dernekler, vakıflar ve kooperatifler gibi farklı türlerde olabilir.

Korporasyonlar, ekonomik faaliyetlerde bulunmak, mal ve hizmet üretmek, kar elde etmek ve çalışanlarına istihdam sağlamak gibi amaçlarla kurulur. Korporasyonlar, ortak bir amaca sahip kişilerin kaynaklarını bir araya getirerek daha büyük ve daha etkili bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanır.

Korporasyonların Özellikleri

Korporasyonlar, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tüzel kişiliğe sahiptirler.
 • Ortak bir amaca sahiptirler.
 • Kaynaklarını bir araya getirirler.
 • Daha büyük ve daha etkili bir şekilde faaliyet gösterirler.
 • Çalışanlarına istihdam sağlarlar.
 • Kar elde ederler.

Korporasyonların Türleri

Korporasyonlar, aşağıdaki türlerde olabilir:

 • Şirketler: Şirketler, kar amacı güden tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Şirketler, limited şirket, anonim şirket, komandit şirket ve kolektif şirket olmak üzere dört farklı türde olabilir.
 • Dernekler: Dernekler, kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Dernekler, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulur.
 • Vakıflar: Vakıflar, kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Vakıflar, belirli bir amaca yönelik olarak mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulur.
 • Kooperatifler: Kooperatifler, üyelerinin ortak ekonomik çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Kooperatifler, üretim, tüketim, kredi ve hizmet alanlarında faaliyet gösterir.

Korporasyonların Önemi

Korporasyonlar, ekonomik faaliyetlerde bulunmak, mal ve hizmet üretmek, kar elde etmek ve çalışanlarına istihdam sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. Korporasyonlar, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunur. Ayrıca, korporasyonlar, çalışanlarına eğitim ve sağlık gibi sosyal güvenceleri sağlar.

Korporasyonların Eleştirileri

Korporasyonlar, ekonomik faaliyetlerde bulunmak, mal ve hizmet üretmek, kar elde etmek ve çalışanlarına istihdam sağlamak gibi önemli işlevlere sahip olsa da, bazı eleştirilere de maruz kalmaktadır. Bu eleştiriler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Korporasyonlar, çevreye zarar vermektedir.
 • Korporasyonlar, çalışanlarını sömürmektedir.
 • Korporasyonlar, tüketicileri aldatmaktadır.
 • Korporasyonlar, politikacılara rüşvet vermektedir.
 • Korporasyonlar, medyayı kontrol etmektedir.

Sonuç

Korporasyonlar, ekonomik faaliyetlerde bulunmak, mal ve hizmet üretmek, kar elde etmek ve çalışanlarına istihdam sağlamak gibi önemli işlevlere sahiptir. Ancak, korporasyonlar aynı zamanda çevreye zarar verme, çalışanlarını sömürme, tüketicileri aldatma, politikacılara rüşvet verme ve medyayı kontrol etme gibi eleştirilere de maruz kalmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi