korporatif nedir

Korporatif Nedir?

Korporatif, bir şirketin veya kuruluşun faaliyetlerini, yönetimini ve yapısını tanımlayan bir terimdir. Genellikle büyük ve karmaşık işletmeleri tanımlamak için kullanılır. Korporasyonlar, hissedarlar tarafından sahip olunan ve yönetilen tüzel kişiliklerdir. Hissedarlar, şirketin kâr ve zararından sorumludur ve şirketin yönetim kurulunu seçerler. Yönetim kurulu, şirketin günlük faaliyetlerini denetler ve şirketin stratejik kararlarını alır.

Korporasyonlar, işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir araçtır. Korporasyonlar, işletmelere sınırsız sermaye erişimi sağlar ve işletmelerin risklerini dağıtır. Ayrıca, korporasyonlar işletmelere daha iyi yönetim ve denetim olanağı sağlar.

Korporasyonların Özellikleri

 • Tüzel kişilik: Korporasyonlar, tüzel kişilik olarak kabul edilir. Bu, korporasyonların kendi adına sözleşme yapabileceği, dava açabileceği ve dava edilebileceği anlamına gelir.
 • Sınırlı sorumluluk: Korporasyonların hissedarları, şirketin borçlarından ve yükümlülüklerinden yalnızca kendi yatırımları oranında sorumludur. Bu, hissedarların kişisel varlıklarının şirketin borçlarından etkilenmeyeceği anlamına gelir.
 • Sermaye erişimi: Korporasyonlar, hisse senedi satışı yoluyla sınırsız sermaye erişimine sahiptir. Bu, korporasyonların işletmelerini büyütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları sermayeyi kolayca elde edebileceği anlamına gelir.
 • Risk dağıtımı: Korporasyonlar, risklerini hissedarlar arasında dağıtır. Bu, tek bir hissedarın şirketin başarısızlığından dolayı tüm varlığını kaybetme riskini azaltır.
 • Daha iyi yönetim ve denetim: Korporasyonlar, daha iyi yönetim ve denetim olanağına sahiptir. Yönetim kurulu, şirketin günlük faaliyetlerini denetler ve şirketin stratejik kararlarını alır. Ayrıca, korporasyonlar bağımsız denetçiler tarafından denetlenir. Bu, şirketin mali tablolarının doğru ve güvenilir olduğundan emin olmayı sağlar.

Korporasyonların Türleri

Korporasyonlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, korporasyonların sahiplik yapısına göre yapılır. Bu sınıflandırmaya göre, korporasyonlar ikiye ayrılır:

 • Kamu şirketleri: Kamu şirketleri, hisseleri halka açık olarak satılan şirketlerdir. Bu şirketlerin hisseleri borsada işlem görür.
 • Özel şirketler: Özel şirketler, hisseleri halka açık olarak satılmayan şirketlerdir. Bu şirketlerin hisseleri yalnızca şirketin sahipleri tarafından tutulur.

Korporasyonlar, faaliyet alanlarına göre de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya göre, korporasyonlar aşağıdaki gibi gruplara ayrılabilir:

 • Üretim şirketleri: Üretim şirketleri, mal üreten şirketlerdir.
 • Hizmet şirketleri: Hizmet şirketleri, hizmet sunan şirketlerdir.
 • Ticaret şirketleri: Ticaret şirketleri, mal ve hizmet alım satımı yapan şirketlerdir.
 • Finans şirketleri: Finans şirketleri, finansal hizmetler sunan şirketlerdir.
 • Teknoloji şirketleri: Teknoloji şirketleri, teknoloji ürünleri ve hizmetleri geliştiren ve satan şirketlerdir.

Korporasyonların Önemi

Korporasyonlar, modern ekonomilerde önemli bir rol oynar. Korporasyonlar, işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları sermayeyi sağlar, risklerini dağıtır ve daha iyi yönetim ve denetim olanağı sunar. Ayrıca, korporasyonlar yeni iş fırsatları yaratır ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur.

Korporasyonların Eleştirileri

Korporasyonlar, bazı eleştirilere de maruz kalmaktadır. Bu eleştiriler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Korporasyonlar, çok büyük ve güçlü hale gelerek ekonomide tekelleşme yaratabilir.
 • Korporasyonlar, kârlarını maksimize etmek için çevreye ve topluma zarar verebilir.
 • Korporasyonlar, çalışanlarını düşük ücretlerle çalıştırabilir ve iş güvencesini azaltabilir.

Bu eleştirilere rağmen, korporasyonlar modern ekonomilerde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Korporasyonlar, işletmelerin büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları sermayeyi sağlar, risklerini dağıtır ve daha iyi yönetim ve denetim olanağı sunar. Ayrıca, korporasyonlar yeni iş fırsatları yaratır ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur.


Yayımlandı

kategorisi