kuramsal çerçeve nedir

Kuramsal Çerçeve Nedir?

Kuramsal çerçeve, bir araştırma çalışmasının temelini oluşturan ve araştırmanın yönünü belirleyen kavramsal yapıdır. Araştırmacının, araştırma konusuyla ilgili olarak sahip olduğu bilgi ve anlayışı sistematik bir şekilde düzenlemesini ve araştırma sorularını bu çerçeveye göre belirlemesini sağlar. Kuramsal çerçeve, araştırmanın amacını, kapsamını ve sınırlarını belirler ve araştırma yöntemlerinin seçiminde de önemli bir rol oynar.

Kuramsal Çerçevenin Önemi

Kuramsal çerçeve, araştırma çalışmalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için önemlidir. Aşağıda, kuramsal çerçevenin önemine ilişkin bazı noktalar verilmiştir:

 • Araştırma konusuyla ilgili olarak daha derin bir anlayış sağlar.
 • Araştırma sorularının daha net ve odaklı bir şekilde belirlenmesini sağlar.
 • Araştırma yöntemlerinin seçiminde daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar.
 • Araştırma sonuçlarının yorumlanmasını ve genelleştirilmesini kolaylaştırır.
 • Araştırma çalışmalarının diğer araştırmacılar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Kuramsal Çerçevenin Oluşturulması

Kuramsal çerçeve, araştırmacının araştırma konusuyla ilgili olarak sahip olduğu bilgi ve anlayışa dayanarak oluşturulur. Araştırmacı, araştırma konusuyla ilgili olarak literatür taraması yaparak, konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmaları inceler. Bu çalışmaların sonuçlarını ve bulgularını değerlendirerek, araştırma konusuyla ilgili olarak bir kavramsal çerçeve oluşturur.

Kuramsal çerçeve oluştururken, araştırmacının aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekir:

 • Araştırma konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmaların kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir.
 • Araştırma konusuyla ilgili olarak farklı teoriler ve yaklaşımların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi gerekir.
 • Araştırma sorularının kuramsal çerçeveye uygun bir şekilde belirlenmesi gerekir.
 • Araştırma yöntemlerinin seçiminde kuramsal çerçevenin dikkate alınması gerekir.
 • Araştırma sonuçlarının yorumlanmasında ve genelleştirilmesinde kuramsal çerçevenin kullanılması gerekir.

Kuramsal Çerçevenin Türleri

Kuramsal çerçeveler, araştırma konusuna ve araştırmacının yaklaşımına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda, kuramsal çerçevenin bazı türleri verilmiştir:

 • Genel kuramsal çerçeve: Bu tür kuramsal çerçeveler, araştırma konusuyla ilgili olarak genel bir bakış açısı sağlar. Araştırma konusuyla ilgili olarak farklı teoriler ve yaklaşımların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yoluyla oluşturulur.
 • Özel kuramsal çerçeve: Bu tür kuramsal çerçeveler, araştırma konusuyla ilgili olarak daha spesifik bir bakış açısı sağlar. Araştırma konusuyla ilgili olarak belirli bir teori veya yaklaşımın kullanılması yoluyla oluşturulur.
 • Eklektik kuramsal çerçeve: Bu tür kuramsal çerçeveler, araştırma konusuyla ilgili olarak farklı teoriler ve yaklaşımların birleştirilmesi yoluyla oluşturulur. Araştırmacı, araştırma konusuyla ilgili olarak en uygun teorileri ve yaklaşımları seçerek eklektik bir kuramsal çerçeve oluşturur.

Sonuç

Kuramsal çerçeve, araştırma çalışmalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için önemlidir. Araştırmacının, araştırma konusuyla ilgili olarak sahip olduğu bilgi ve anlayışı sistematik bir şekilde düzenlemesini ve araştırma sorularını bu çerçeveye göre belirlemesini sağlar. Kuramsal çerçeve, araştırmanın amacını, kapsamını ve sınırlarını belirler ve araştırma yöntemlerinin seçiminde de önemli bir rol oynar.


Yayımlandı

kategorisi