kuran nedir

Kuran Nedir?

Kuran, Müslümanların kutsal kitabı ve İslam dininin temel kaynağıdır. Arapça olarak yazılmış olan Kuran, Hz. Muhammed’e 23 yıl boyunca parça parça vahyedilen ilahi bir kitaptır. Kuran, 114 sureden oluşur ve yaklaşık 6.236 ayetten meydana gelir.

Kuran’ın Konusu

Kuran’ın konusu, Allah’ın varlığı ve birliği, peygamberlerin gönderilişi, ahiret inancı, ibadetler, ahlak kuralları ve toplumsal düzen gibi konulardır. Kuran, ayrıca Hz. Muhammed’in hayatını ve mücadelesini de anlatır.

Kuran’ın Özellikleri

Kuran, birçok özelliğe sahip bir kitaptır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kuran, Allah’ın kelamıdır.
 • Kuran, Hz. Muhammed’e vahyedilen son ilahi kitaptır.
 • Kuran, Arapça olarak yazılmıştır.
 • Kuran, 114 sureden oluşur.
 • Kuran, yaklaşık 6.236 ayetten meydana gelir.
 • Kuran, Allah’ın varlığı ve birliği, peygamberlerin gönderilişi, ahiret inancı, ibadetler, ahlak kuralları ve toplumsal düzen gibi konuları ele alır.
 • Kuran, Hz. Muhammed’in hayatını ve mücadelesini anlatır.
 • Kuran, Müslümanların kutsal kitabı ve İslam dininin temel kaynağıdır.

Kuran’ın Önemi

Kuran, Müslümanlar için çok önemli bir kitaptır. Kuran, Müslümanların inançlarını, ibadetlerini, ahlak kurallarını ve toplumsal düzenlerini belirler. Kuran, ayrıca Müslümanların hayatlarına rehberlik eder.

Kuran’ın Tarihi

Kuran, Hz. Muhammed’e 23 yıl boyunca parça parça vahyedilen ilahi bir kitaptır. Hz. Muhammed, Kuran’ı vahiy katipleri aracılığıyla yazdırmıştır. Kuran, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Hz. Ebu Bekir tarafından toplanmış ve Hz. Osman tarafından çoğaltılmıştır.

Kuran’ın Çevirileri

Kuran, birçok dile çevrilmiştir. Kuran’ın ilk Türkçe çevirisi, 1734 yılında Mehmed Esad Efendi tarafından yapılmıştır. Kuran’ın günümüzde kullanılan en yaygın Türkçe çevirisi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

Kuran’ın Yorumları

Kuran, birçok alim tarafından yorumlanmıştır. Kuran’ın en ünlü yorumlarından bazıları şunlardır:

 • Tefsir-i Kebir (İmam Taberi)
 • Tefsir-i Kurtubi (Kurtubi)
 • Tefsir-i İbn Kesir (İbn Kesir)
 • Tefsir-i Beydavi (Beydavi)
 • Tefsir-i Celaleyn (Celaleyn)

Kuran’ın Günümüzdeki Yeri

Kuran, günümüzde de Müslümanlar için çok önemli bir kitaptır. Kuran, Müslümanların inançlarını, ibadetlerini, ahlak kurallarını ve toplumsal düzenlerini belirler. Kuran, ayrıca Müslümanların hayatlarına rehberlik eder.


Yayımlandı

kategorisi