messy

Messy: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı

“Messy” kelimesi, düzensiz, dağınık veya karmaşık bir şeyi tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Bir alanın, nesnenin veya durumun düzensiz veya dağınık olduğu anlamına gelir. Ayrıca, bir kişinin düzensiz veya dağınık olduğu anlamına da gelebilir.

Türkçe Anlamı

“Messy” kelimesinin Türkçe karşılığı “dağınık”tır. Dağınık, düzensiz veya karmaşık bir şeyi ifade eder. Bir alanın, nesnenin veya durumun düzensiz veya dağınık olduğu anlamına gelir. Ayrıca, bir kişinin düzensiz veya dağınık olduğu anlamına da gelebilir.

Kullanım Örnekleri

İngilizce

 • The room was a mess. (Oda dağınıktı.)
 • Her desk was messy with papers and books. (Masası kağıtlar ve kitaplarla dağınıktı.)
 • He was a messy eater. (Dağınık bir şekilde yemek yiyordu.)

Türkçe

 • Oda dağınıktı.
 • Masası kağıtlar ve kitaplarla dağınıktı.
 • Dağınık bir şekilde yemek yiyordu.

Eş Anlamlılar

İngilizce

 • Untidy
 • Disorganized
 • Cluttered
 • Chaotic

Türkçe

 • Düzensiz
 • Dağınık
 • Karmaşık
 • Kafa karıştırıcı

Zıt Anlamlılar

İngilizce

 • Tidy
 • Organized
 • Neat
 • Orderly

Türkçe

 • Düzenli
 • Tertipli
 • Temiz
 • İntizamlı

“Messy” Kelimesinin Kökeni

“Messy” kelimesi, Orta İngilizce “messe” kelimesinden türemiştir. “Messe” kelimesi, “yemek” veya “yemek artığı” anlamına gelen Eski Fransızca “mes” kelimesinden gelir. Zamanla, “messe” kelimesi düzensiz veya dağınık bir şeyi tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

“Messy” Kelimesinin Kullanım Alanları

“Messy” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel Alanlar: Dağınık veya düzensiz odalar, ofisler veya diğer fiziksel alanları tanımlamak için kullanılır.
 • Nesneler: Dağınık veya düzensiz nesneleri tanımlamak için kullanılır.
 • Durumlar: Karmaşık veya düzensiz durumları tanımlamak için kullanılır.
 • Kişiler: Düzensiz veya dağınık kişileri tanımlamak için kullanılır.

“Messy” Kelimesinin Olumsuz ve Olumlu Yönleri

“Messy” kelimesi genellikle olumsuz bir çağrışım taşır, ancak bazı bağlamlarda olumlu bir anlam da taşıyabilir:

Olumsuz Yönleri:

 • Dağınıklık
 • Düzensizlik
 • Karmaşıklık
 • Kafa karışıklığı

Olumlu Yönleri:

 • Yaratıcılık
 • Özgürlük
 • Spontanelik
 • Esneklik

Sonuç

“Messy” kelimesi, düzensiz, dağınık veya karmaşık bir şeyi tanımlamak için kullanılan yaygın bir sıfattır. Hem İngilizce hem de Türkçe’de benzer anlamlara sahiptir. “Messy” kelimesi, fiziksel alanları, nesneleri, durumları ve kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Genellikle olumsuz bir çağrışım taşır, ancak bazı bağlamlarda olumlu bir anlam da taşıyabilir.


Yayımlandı

kategorisi